Bokskolan del 3. Egen utgivning eller traditionellt förlag?

Katarina Widoff

Publicerades: 23 juni, 2011

Nu kanske du har kommit så långt att du har en tanke och en tes för vad din bok ska innehålla. Kanske har du också skickat iväg synopsen till olika bokförlag, annars är det dags att ta kontakt med de nu, nu när du vet hur boken kommer att vara indelad och vilka områden du kommer att ta upp.

Synopsen är en sammanfattning av boken, med innehållsförteckning, förordet och ett par färdigskrivna kapitel. Det ger bokförlagen en känsla för hur din bok kommer att bli, på vilket sätt du skriver och hur mycket arbete de måste lägga ner för att få din text bli en ”riktig bok”.

Alla bokförlag har sitt eget språk och sin egen layout som de helst vill följa. Det gör att de oftast skriver om delar eller vill ändra på ordval etc. Mitt bästa tips är att låta de göra det. Vill du inte att något ska förändras så är det bättre att du ger ut boken själv, då får du göra precis hur du vill. Om du istället vill sälja din bok till ett bokförlag så blir det mer på deras villkor, utifrån deras önskningar.
Det är därför det är så viktigt att ha en bra beskrivning så att de vet vad de tackar ja eller nej till.

 

Vad är då fördelen med att ge ut boken på ett traditionellt förlag?
Självklart att de redan har en kundkrets och marknadskanaler som gör boken synlig. De är även proffs på att ge ut och skriva böcker. Din bok får en redaktör som ser över texten och rättar missförstånd och kanske även ställer om texten så att den blir lättare att förstå och läsa. Dessutom har de vana för hur titlar, omslag etc ska se ut för att väcka uppmärksamhet.

 

Vad är då nackdelen?
För det första är det svårt att få bokkontrakt. Det har aldrig getts ut så mycket böcker som nu och konkurrensen att sälja sin bok till slutkund (dvs läsaren) är svårare än någonsin. Därför kan bokförlagen välja och vraka, de får så många förslag från så många personer som har mer eller mindre bra idéer. När man väl har lyckats få bokkontrakten gäller det att hålla sig till ramen för vad kontraktet säger.
Bokförlagen tar risken när de ger ut böcker och för den risken vill de ha betalt. De gör även viss marknadsföring som de också vill räkna hem, plus all tid som personalen lagt ner. Därefter kommer din nedlagda tid och ditt arbete.

Lönsamhetsmässigt så betalar inte bokförlag särskilt mycket per såld bok, det tar många böcker och kanske även lång tid innan du kan räkna hem din nerlagda tid för att tänka ut innehållet, samla fakta och skriva all text. Bokförlagen förlitar sig även till stor del på dig att du ska sälja in boken till läsaren, antingen genom att du marknadsför den själv eller att ditt namn är så känt att den får stor uppmärksamhet.

Var noga kontraktet du skriver på. Gå igenom villkoren för upphovsrätt, royalty och ersättningar, missa inte heller rättigheter och skyldigheter för innehåll, bilder, text, omslag etc. Försök också få svar på visionen för bokens framtid. Hur länge kommer den tryckas om, har de planer på översättningar och lanseringar i andra länder, arbetar de med ljudböcker etc. Se till att du äger det du har skrivit!

 

Vad är då fördelarna och nackdelarna med att ge ut boken själv?
Idag finns det flera olika företag som både trycker och distribuerar böcker, man kan även ge ut boken själv. För att det ska bli en riktig bok måste den ha ett ISBN-nummer och referensexemplar måste även skickas, bland annat till Kungliga Biblioteket. Har du eget förlag så har du ISBN-nr annars kan du köpa den tjänsten av ett förlag.

När du ger ut boken själv så blir det du som står för relevansen i innehållet. Många gånger när man läser böcker som är utgivna på eget bevåg så är den röda tråden inte lika tydlig. Jag har också sett många stavfel och fula layouter på egenutgivna böcker. Det stör läsaren och är onödigt eftersom det finns så mycket stavningskontrollhjälp i datorerna.

Självklart kan du köpa tjänsterna du behöver för att få ihop en bok så att den ser ”riktig” ut, det gör du genom att köpa de förlagstjänster som du önskar.
Som du ser kan det bli dyrt att ge ut boken själv. Om du å ena sidan inte fick många kronor per såld bok eller upplaga av det traditionella bokförlaget, så kan summeringen av kostnaderna bli att du hamnar på ungefär samma täckningsbidrag. Däremot styr du tidsplaneringen och innehållet helt själv och du får hela uppsidan själv också.

Jag har gett ut mina böcker dels via traditionellt förlag och dels via ett förlag där jag har köpt förlagstjänsten. Det är fördelar och nackdelar med båda varianterna. Risken är större att ge ut en bok själv, å andra sidan kan vinsten också bli större. Min första bok var månadens bok i bokklubben som bokförlaget då ägde och det gjorde att försäljningen var stor från början. När sedan upplagan var slut önskade inte bokförlaget trycka om boken och då tryckte jag om den i egen regi.
 

Jag har fortsatt att trycka och distribuera mina böcker i egen regi med hjälp av GML Förlag som också har tryckeri. Det passar mig bra eftersom jag alltid har gjort mycket av marknadsföringen själv och det jag får hjälp med är tryckning, ISBN-nr och att den finns att beställa via Adlibris och Bokus.
 

Nu är det sommar och kanske har du tid och inspiration att få texten till din bok skriven… Lycka till hälsar Katarina på www.komfab.se