Bort med kapitalförsäkringar

Anders Andersson

Publicerades: 11 mars, 2011

Peter Norman, finansmarknadsministern, vänder nu på alla stenar kring vårt sparande. Det är bra, men han verkar glömma att också företag sparar och investerar. För jag kan inte fatta varför hans förslag till investeringssparkonto endast ska gälla privatpersoner.

Det är uppenbart att han vill avskaffa kapitalförsäkring och ersätta den med denna nya sparform med det obegripligt långa namnet investeringssparkonto. Det måste vara det som är hans syfte med att låta Finansinspektionen utreda något som alla redan vet – att insiders handlar med aktier i smyg inne i kapitalförsäkringar och att aktierna i kapitalförsäkringar saknar rösträtt vid bolagsstämmor.

Det är ofattbart att detta inte ändrats för länge sedan. Dessutom ska saker nämnas vid sitt rätta namn. Kapitalförsäkring är ju ingen försäkring.

Oseriösa säljare har med hjälp av det namnet lurat många sparare. Godtrogna äldre sparare trodde att de köpte en trygg försäkring när de i verkligheten spekulerade i de mycket riskabla aktiefonder.

Att nätmäklarna ska tjäna extra courtagepengar på att folk plockar ut och in aktier ur sina kapitalförsäkringar kring varje årsskifte är också orimligt.

Men när finansmarknadsministern nu i stället vill införa ett investeringssparkonto gäller det att detta blir bra för alla och även kan användas av de företagare som i dag har kapitalförsäkring.

Ett viktigt skäl till att införa en ny sparform är att vi ska komma bort ifrån aktieägarnas gissel i deklarationstider – blanketten K4. Denna är snart den enda kvarlevan från vårt gamla krångliga deklarationssystem.

Inte ens Skatteverkets tjänstemän klarar av att deklarera aktier som sålts efter alla de avknoppningar och splittar som börsbolagen numera uppvaktar sina aktieägare med.

Skatteverket föreslår nu att aktier med ett värde på upp till 50 000 kr ska kunna flyttas in i den nya sparformen utan skattekonsekvenser.

Det är en bra början. För det gäller att få in så många som möjligt om man nu ska ha en ny sparform.

Peter Norman vill att den ska beskattas på samma sätt som med avkastningsskatten på kapitalförsäkring. Skatten blir då lika stor oavsett om det blir bra avkastning eller ingen avkastning alls – och ordet är därmed felaktigt.

En sådan skatt är snarare lik den forna omsättningsskatten, som kritiserades så hårt när den fanns för några år sedan.

Tricket är att hitta skatteregler som är begripliga, enkla, rättvisa och som uppmuntrar långsiktigt sparade. Att konstruera en sådan är så svårt att Peter Norman måste fundera ett tag till innan han kommer med sitt slutliga förslag till ny sparform.