Bra att Borg avskaffar avdragsrätten

Anders Andersson

Publicerades: 22 februari, 2014

Anders Borg säger att han ska stärka statskassan med 4,6 miljarder genom att avskaffa avdraget för pensionsförsäkring.

Tillåt mig tvivla. Det är en myt att sådana avdrag sänker skatten och subventioneras av staten. Den myten odlas av försäkringsbolagen. Därför är det faktiskt bra att avdraget slopas.

När pensionsförsäkringen dras av sänks skatten för den som gör avdraget och staten får in lite mindre skatt. Men när pensionspengarna betalas ut kommer samma skatt tillbaka till staten.

Om marginalskatten är lika stor när avdraget görs som när pensionen beskattas är det ingen ekonomisk vinst för en privatperson med att ha avdragsgill pensionsförsäkring – och det brukar försäkringsbolagen tala tyst om. Endast om inkomsten ligger över brytpunkten för statlig skatt vid avdraget och under vid pensionsutbetalningen blir det skattevinst för medborgaren – och skatteförlust för finansministern.

När nu Borg ska sänka det normala avdraget från 1 000 till 200 kr i månaden 2015 och ta bort det 2016 är det alltså mest ett sätt för honom att nu visa en positiv siffra i vårbudgeten som någon gång i framtiden blir en nästan lika stor minussiffra.

För honom har det nu plötsligt blivit viktigt att visa att han höjer och inte sänker skatten. Det måste vara svårt för väljarna varför han på bara någon månad ändrat uppfattning i den frågan. Men det handlar ju om politiska schackdrag – och inte omtanke om landet.

Läs

HÄR om sannningen kring pensionsförsäkring.