Dags att krossa kvartalskapitalismen?

Mikael Espenkrona

Publicerades: 26 oktober, 2009

Jag är 22 dagar gammal i min nya roll som operativ chef för R-Företagen. Mitt uppdrag är att hitta goda företag och organisationer och ge dem en gemensam identitet som visar omvärlden att de är rekommenderbara och pålitliga.

Min kalender säger att jag skall besöka 28 städer och träffa några hundra företagsledare fram till jul. Min agenda säger att jag skall förklara vad de kan vinna på att aktivt ta ställning för ett etiskt förhållningssätt mot kunder, medarbetare, leverantörer och samhället i övrigt.

Jag är nyss hemkommen från min första turnésväng i västsverige och reflekterar lite över resan jag just påbörjat.

All litteratur, all forskning och allt sunt förnuft bekräftar regelbundet att verklig lönsamhet skapas i företag som står stabilt förankrade i sina värdegrunder. Företag med ett värderingsstyrt ledarskap som verkar för långsiktiga och ärliga relationer. Företag som bygger sin verksamhet på ledord som förtroende, respekt och tillit. Företag som aktivt bidrar till ett bättre samhälle, som har en stark framgångstro och där medarbetarna trivs och känner livsglädje.

Om det är på det sättet finns det flera frågor att ställa:

  • Hur kan då en vanlig försäljningschef tvingas lämna in och stå till svars för 11 olika budgetversioner på lika många månader?
  • Hur kan då så många verksamhetsledare öppet prata om sina mänskliga medarbetare som ”resurser” som skall ”optimeras”.
  • Hur har då ”EXIT” ha lyckats bli ett av de viktigaste måtten på framgång?
  • Varför ringer det då hela tiden okända röster hem till oss alla kvällar i veckan för att ge oss ”fantastiska” erbjudanden vi vare sig behöver, bett om eller vill ha, och hur kan de då helt sakna vilja att förstå eller respektera att ett nej faktiskt fortfarande betyder nej och inte ja?

När dagens företagsledare börjar bli lika kortsiktiga som våra politiker, då blir jag riktigt mörkrädd!

Vart är det här tåget på väg egentligen? Vi måste omgående dra i handbromsen, hitta felet och åtgärda det, innan det är för sent!

Denna så negativa kvartalskapitalism tror jag att vi måste krossa på detta sätt:

  • Vi måste bevisa att sunt förnuft och goda värderingar leder till lönsamhet i PENGAR!
  • Vi måste bevisa det genom att lyfta fram goda exempel på företag som lever genom sina värdergrunder och tjänar PENGAR!
  • Vi måste bevisa det genom att vända företag i kris med hjälp av värderingsstyrt ledarskap och visa resultaten i PENGAR!
  • Vi måste bevisa det genom att bygga företag på rätt grunder från alla första början och visa resultaten i PENGAR!
  • Det tänker jag försöka göra löpande här i min blogg. Välkommen att aktivt följa med på resan – och bli en vinnare.

Mikael