Dags för nästa revolution!

Henrik Hall

Publicerades: 5 december, 2015

När jag gick in i marknadsundersökningsbranschen på 90-talet, var det fortfarande en värld full av papper. Skriftliga enkäter skickades med vanlig post och svaren på telefonenkäter fyllde åtskilliga lådor med papper efter den enklaste undersökning. Många timmar ägnade jag åt att mata in data från dessa papper och att packa utskick med papper. Papper som bara mötte två par ögon: respondentens eller intervjuarens och inkodarens.

Tidigt snappade jag upp och förverkligade de möjligheter som idag gjort branschen i stort sett pappersfri. Jag var först i Jönköping med datorbaserade telefonintervjuer och jag var bland de första i landet med webbenkäter. Det var fantastiskt att få vara med och driva denna positiva utveckling, men framför allt blev arbetet väldigt mycket smidigare och företaget mer lönsamt.

När jag för några år sedan växlade över till att syssla med bokföring beklagade jag för mig själv att jag nu åter igen trädde in i en värld av papper. Men vad kunde jag göra? Lagen kräver ju pärmar med bokföringspapper som sparas i sju år. Inte kan det väl räcka med att spara något bara på datorn – det måste ju gå att följa alla verifikationer i pärmen. Det var bara att bita ihop och köra på. Många lådor med papper har jag köpt sedan dess och ännu mer har jag fått av mina kunder.

Tills nu. Jag har under det senaste året fått allt mer belägg för att jag inte varit ensam om att beklaga alla papper. Jag har blivit varse om att min bransch är på väg att genomgå väldigt omvälvande förändringar. En del går så långt som att hävda att vi om fem år inte kommer att sitta och mata in konteringar i datorn längre, vi kommer på sin höjd att bara kontrollera att det som redan bokförts med automatik har gjorts som det ska. Sedan kommer vi att ägna resten av vår tid åt rådgivning till våra kunder.

Hur mycket en sådan utveckling än lockar, kan jag inte se den fullt genomförd på bara fem år. Det finns för många som ska med på tåget och intresset för bokföringen som sådan är för svalt, för att den stora revolutionen ska vara helt genomförd på så kort tid. Men mycket kommer ändå att hända och nu har jag bestämt mig för att ställa mig i första ledet och göra vad jag kan för att driva den här utvecklingen.

Jag har främst Fortnox, min systemleverantör, att tacka för den ögonöppnare jag genomgått den senaste tiden. Jag har inte fog för att säga att de är bättre eller mer drivande än andra bokföringsprogramleverantörer när det gäller digitaliseringen av branschen, men driver gör de och de tar varje chans att förklara för oss kunder hur vi ska göra oss av med så mycket som möjligt av pappershanteringen. Visst, de kvitton och fakturor som man fått på papper måste fortfarande sparas, men det är inte självklart hur och var det sker och väldigt mycket kan göras för att minska pappersskörden markant. Inte minst måste vi tillsammans förklara för våra leverantörer att vi inte vill ha våra kvitton och fakturor på traditionellt sätt; vi vill ha dem direkt in i datorn, allra helst raka vägen in i bokföringsprogrammet.

Det är inte bara en pappersbesparing som väntar, vi kommer att få ett helt nytt tänk i branschen. Bokföringen får nu en chans att ligga betydligt bättre i fas med de verksamheter som vi servar. Vi kommer att kunna ge bättre råd, just precis för att vår information är bättre uppdaterad. Vi kommer inte att behöva träffa våra kunder alls lika mycket för att bara lämna över bokföringsunderlag på papper, vilket öppnar upp möjligheter för att istället träffas för att diskutera affärer, baserat på de senaste och väldigt färska siffrorna. Att kunna använda kontorets bokhyllor och lagringsutrymmen till något annat än ändlösa rader av pärmar – att till och med kunna flytta med sig kontoret till ett café eller till kunden, just för att en dator är allt som behövs  – kommer som en mycket positiv bieffekt.

Jag är redo för att vara med och revolutionera en bransch till. Häng med du också!