Därför är småföretagandet så viktigt för hela Sverige

Janne Näsström

Publicerades: 12 december, 2015

Att diskutera företagande med en politiker är, med några få undantag, som att prata med en vägg. De företräder den anställda majoritetens intressen och har en snäv syn på småföretagarnas roll i samhället.

Enligt deras uppfattning är vår uppgift att skapa jobb åt den växande grupp som storföretag och offentlig sektor väljer bort.

För att fatta hur viktigt nyföretagandet är, måste man förstå hur det moderna Sverige växte fram. Tillväxt och välfärd kräver ständigt ökad produktivitet. Allt färre måste hela tiden producera allt större värden. Det här fungerade bra fram till på 1970-talet, eftersom högre effektivitet kunde kompenseras med större volymer.

Små företag är lågproduktiva och konkurrerar om arbetskraften med rationella storföretag och offentlig sektor. Därför hade Sverige en småföretagarfientlig lagstiftning fram till 1999. Några av dessa diskriminerande regler finns fortfarande kvar. Det är också skälet till att Skatteverket tills för bara några år sedan såg som sin uppgift att begränsa småföretagandet.

I andra länder, med Tyskland som det bästa exemplet, har man hela tiden haft en mer positiv syn på småföretagande. Vissa av dem har med tiden blivit stora och resultatet är ett Tyskland med många framgångsrika medelstora, ofta familjeägda företag. Sverige har ett begränsat antal internationellt framgångsrika storföretag, massor av småföretag och däremellan finns knappt något.

Problemet är att kravet på ständigt ökad produktivitet i sista fasen blir destruktiv. Då börjar rationaliseringarna, besparingarna och utflyttningarna. Det slutar med att företagen utrotar sig själva. Så fungerar en marknadsekonomi.

Posten är ett bra exempel. Denna tidigare myndighet agerar numera på marknadens villkor och är därmed ställda under kravet på ständigt ökad produktivitet. Det är bara en tidsfråga innan utbärningen av post upphör, alternativt att det måste finansieras via skattsedeln. Med nuvarande inriktning kommer Posten att utrota sig själv.

Därför krävs det hela tiden ett tillskott av nya företag. Alla företag börjar i huvudet på en person som har modet att välja F-skatt framför anställning. Några stannar kvar på den här nivån, medan andra går vidare och börjar anställa.

Men det duger inte, som politikerna gör, att bara räkna F-skattsedlar. Nya företag måste också ha potential att bli högproduktiva, så att de kan ta stafettpinnen vidare. Vi kan inte ersätta högproduktiv industri med lågproduktiva jobb inom service och besöksnäring. För att behålla välfärden krävs en högproduktiv kärna, annars förvandlas Sverige till ett nytt Grekland.

Därför är det så viktigt för hela Sverige att skapa goda villkor och bra finansiering för småföretagare i tidiga skeden.