Därför bör 3:12-reglerna skrotas

Anders Andersson

Publicerades: 25 mars, 2014

Politiker från alla partier är överens om att medborgarna bör begripa de regler som drabbar dem, att skatter ska kännas någorlunda rimliga och att regler helst ska stimulera till ökat arbete.

Men småföretagarreglerna som kallas 3:12 uppfyller inget av dessa krav! Skattebyråkrater och politiker gör inget för att ändra på detta utan försöker i år efter år att laga lapptäcket 3:12 och skapa millimeterrättvisa, vilket gör reglerna än mer obegripliga.

Under tisdagen presenterades en ny utredning, som konstaterar att de uppmjukningar av reglerna som gjordes 2006 inte gett några fler företagare med faktisk verksamhet.

Utredarna  föreslår nya detaljändringar, trots att också de menar att reglerna redan är ogenomträngliga. Jag förstår inte den logiken. Mer om utredningen HÄR. Läs HÄR hur förändringar i år kan fördubbla utdelningen för småföretagare

Det känns inte som om de vet hur dagens småföretagare hanterarar reglerna. När jag under tisadegn deltog i en debatt på finansdepartementet om utredningen  förklarade jag hur många av Driva Egets läsare gör helt enligt reglerna:

  1. Företagare med anställda tar ut en egen årslön på 365 000-566 000 kr, vilket krävs för att få använda lönesummeregeln. Hälften av företagets totala löner får då tas ut med 20 procents skatt antingen som utdelning eller som försäljningsskatt. Detta belopp blir så stort att skatten vid en försäljning nästan alltid blir 20 procent (37,6 procent om man också tar hänsyn till bolagsskatten).
  2. Framgångsrika enmansföretagare tar ut en årslön strax under brytpunkten (433 900 kr i år) och utdelning enligt schablonregeln (155 650 kr i år). Övrig vinst ligger kvar i bolaget. När denna beskattade bolagsvinst vuxit ordentligt utnyttjar de en regel som säger att skatten blir 25 procent om ett bolag avvecklas efter att ha varit passivt i fem år. Den totala skattebördan blir då 41,5 procent om man tar hänsyn till bolagsskatten.

För att räknas som ett sådant passivt så kallat trädabolag får ägaren inte arbeta i bolaget eller starta annat bolag med liknande verksamhet. Inte heller kapitalet får arbeta genom att investeras i alla de onoterade innovationsföretag som ropar efter pengar.

Jag kan inte fatta hur politikerna kan behålla dessa regler i år efter år samtidigt som de säger att de vill försöka få både företagare och kapital att jobba mer och mer.

Den nu presenterade utredningen visar att 3:12-reglerna heller inte stimulerar företagare att anställa fler. Också på den punkten har alltså de rekordkrångliga reglerna spelat ut sin roll. Dessutom visar utredningen att företagarna ständigt gör oavsiktliga fel när de ska deklarera enligt 3:12-reglerna. De har också sett att Skatteverket inte kan kontrollera deklarationerna eftersom det inte finns något ordentligt ägarregister.

Det finns alltså flera skäl att skrota 3:12-reglerna. Jag har ett konkret och enkelt förslag för hur de kan ersättas med två enkla regler som alla förstår:

  • Beskatta både utdelning och bolagsvinst med 25 procent, totalt 41,5 procent eftersom det också blir bolagsskatt.
  • För att kunna utnyttja den regeln skulle man kunna kräva att ägaren tar ut en årslön som ligger vid brytpunkten för statlig skatt, 433 900 kr i år.

Detta skulle ge begripliga regler, ge rimlig skatt och stimulera till ökad aktivitet i landets fåmansföretag.

Jag tror inte att det skulle minska statens skatteintäkter. Om det skulle göra det är det bara att öka de 25 procenten med någon procentenhet.

Nu uppmanar jag landets opinionsbildare, politiker och skattebyråkrater att ta detta förslag på allvar – trots att det tar jobb ifrån både skattekonsulter och skatteutredare.
Här är mitt  förslag i min Power Point-bild till publiken på finansdepartementet: