Därför tror jag inte på lagen om 30 dagars betalning

Janne Näsström

Publicerades: 23 januari, 2013

Regeringen förlorade striden i riksdagen kring den nya lagen om snabbare betalning. Formellt så godkände riksdagen hela lagförslaget, men oppositionen fick igenom sin reservation i civilutskottet. Den innebär att  regeringen ska återkomma med förslag som ytterligare stärker små och medelstora företags ställning vad gäller gäller betalningstider.

Det blev alltså inget rakt besked om att även storföretagen ska betala på 30 dagar. Men det kan bli så. Kanske.

Själv tror jag att storföretagen fortsätter att göra som de vill, oavsett vad riksdagen beslutar. Bolagens tjänstemän skyr inga medel för att göra karriär på att skinna småföretagare. Går det inte på det ena sättet så gör man det på det andra.

Jag har i många år arbetat inom skogsbranschen där jag träffat åtskilliga skogsmaskinentreprenörer och skogsbilsåkare. Det är i huvudsak småföretagare som avverkar skogen och transporterar den till industrin. Det är även småföretagare som sköter miljövård, planteringar och annat. Skogen svarar för 60 procent av Sveriges nettoexport. Få grupper torde vara så betydelsefulla för landet som dessa företagare.

Jag har även träffat deras kunder, skogsbolagens inköpare. En av dem minns jag extra tydligt. Han arbetade för ett av de största skogsbolagen och berättade stolt om hur duktig han var på att pressa priser och sa bland annat så här:

”Minst tio procent av våra entreprenörer ska gå i konkurs under ett år, annars betalar vi för mycket”.

En liten entreprenör har en maskingrupp, skördare och skotare. Maskinerna kostar 4-6 miljoner kronor, är finansierade med lånade pengar och måste gå dygnet runt för att verksamheten ska bli lönsam. Som säkerhet står entreprenörens villa och personlig borgen.

Inköparna är fullt medvetna om att konkurs leder till tragedier och livslång skuldsättning. Ändå fortsätter de att pressa skiten ur entreprenörerna. Det är så man gör karriär i storföretag.

Just idag dök det upp ytterligare ett exempel. Uppdrag Granskning avslöjar att en skogsentreprenör, som utför planteringsuppdrag för storbolagen, använder sig av underbetald arbetskraft från Kamerun. Tittar man på företagets bokslut, så går det knappt runt. Tyvärr behöver tjänstemännen som ligger bakom inte skämmas i Uppdrag Granskning.

Den här erfarenheten gör mig tveksam till om 30 dagars lagstadgad betalning fungerar. Risken är att inköpare byter till utländska leverantörer. Även marginella besparingar gynnar tjänstemännens karriär.