Det är du som äger de kritiserade riskkapitalbolagen

Janne Näsström

Publicerades: 16 augusti, 2013

Dagens Industri avslöjar att riskkapitalbolaget IK, tidigare Industrikapital, plockar ut en miljard kronor ur vårdbolaget Attendo. Den tolkning som många gör är att giriga företagare skor sig på skattefinansierad åldringsvård.

Inget kan vara mer fel. IK förvaltar pengar på uppdrag av investerare. Deras fond IK2004 med säte på skatteparadisön Jersey äger 86 procent av aktierna i Attendo. Investerare i fonden är banker, kapitalförvaltare, pensionsfonder, försäkringsbolag och fondandelsfonder (som ägs av banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och pensionsfonder).

Min definition av offentlig sektor är det som ägs av alla utan att någon har ansvaret. I slutänden är det vi alla som har investerat i IK2004 genom det allmänna och vårt privata sparande. Skillnaden är att verksamheten står utanför demokratisk insyn, så att tjänstemännen kan göra ungefär som de vill och belöna sig själva rikligt.

Det vore önskvärt att DI och andra berättar för svenska folket vilka som egentligen äger Attendo och andra kritiserade bolag inom vård, skola och omsorg. Det är hela svenska folket, inte några giriga företagare.

Girighetens verkliga ansikte tillhör en svensk pensionssparare.