Det är fint att vara anställd och fult att driva företag

Janne Näsström

Publicerades: 1 juni, 2014

Varför har vi småföretagare så låg status, i synnerhet i politikernas ögon?

Det kan tyckas vara en märklig fråga i en tid då företagandet har sin egen Oscarsgala i snart sagt varje kommun och det firas till våra ära hela tiden. En liten indikation på att något är galet, är att vi sällan får vara med när det bjuds riktigt flott, som till exempel när Tillväxtverket bjöd landets näringsfrämjare på gåslever och champagne på Grand Hotell.

Men det krävs mer än så för att leda i bevis att vi har låg status. Här är några:

Att vi, till skillnad från majoriteten, tar personligt ansvar för vår försörjning, betalar mer i skatter och avgifter och belastar trygghetssystemet mindre än andra räknas inte. Vilket är oerhört märkligt. Vi små heltidsföretagare är runt 250 000 människor och vi skapar i vår tur jobb åt andra.

Det enda som räknas är att vi anställer andra. Att vi själva försörjer oss själva på verksamheten kallas enskilt vinstintresse och är väldigt, väldigt fult. Det finns till och med ett nedvärderande uttryck om oss som tar personligt ansvar för vår försörjning – levebrödsföretagare.

Nästa bevis är hur myndigheterna agerar mot oss småföretagare. Ett aktuellt exempel är vår sommarverksamhet med trolleri. Till sommaren drar vi på så stort att det krävs polistillstånd för offentlig tillställning. Ansökan inlämnades den 24 mars. Jag har fortfarande inte fått något beslut och när jag frågar efter det, får jag svaret att det är försenat på grund av sjukdom. Nu tror jag inte att vi får avslag, men beslutet kan innehålla föreskrifter som ändrar förutsättningarna eller kräver investeringar. Det måste jag veta i god tid.

Om vi blir sjuka så är det inte laga grund för uppskov med skattedeklaration och annat. Försening betyder straffavgift. Pang.

Uppenbart är att anställda i politikernas ögon har mycket högre status än småföretagare.

Förklaringen är att vi är 250 000 personer, en liten folkspillra i partiernas analyser av valmanskåren. De anställda är oerhört många fler och vi företagare är nån annan som ska ordna så att fler blir anställda.