Det är skitprat att Alexandra Pascalidou skatteplanerar

Janne Näsström

Publicerades: 12 april, 2016

Genom en länk på Faceboook hamnade jag på en blogg tillhörande en känd debattör. Ämnet var Alexandra Pascalidou, medieprofil och företagare med vänsterinriktning. Texten handlade om att hon skatteplanerar och agerar omoraliskt utifrån sitt politiska ställningstagande.

Min enda kommentar är – skitsnack.

Jag kollade på Alexandra Pascalidous bokslut. Hon tar ut en hyfsad lön på gränsen till statlig skatt. Utöver det gör hon utdelning enligt schablonregeln. Dessutom betalar hon duktigt med bolagsskatt och återför återstoden till företaget.

Min gissning är att hon överlämnat bolagets ekonomi till en redovisningsbyrå, med instruktionen att hålla sig väl inom de legala gränserna. Och resultatet blev den för fåmansföretagare sedvanliga blandningen av lön så långt det motiveras av framtida pension och därutöver utdelning med 44 procents skatt (Bolagsskatt + skatt på utdelning).

Vi småföretagare är landets i särklass största nettobetalare av skatter och avgifter. Av två skäl. Dels läggs merparten av skatterna direkt och indirekt på lön. Den ensamme företagaren har, beroende på frånvaron av skalfördelar, en större lönekostnadsandel och betalar därför mer i skatter och avgifter. Vidare har småföretagare begränsad tillgång till trygghetssystemet, trots att vi betalar fulla avgifter. Därför är vi Skatteverkets allra mest värdefulla kunder.

Politikerna har till liten del kompenserat oss för detta, genom kapitel 57 i inkomstskattelagen. Tidigare hette bestämmelsen 3:12 och var en straffbeskattning av småföretagare. Numera ger den skattelättnader på utdelning upp till en viss nivå. Vi får en slant tillbaka för att vi osjälviskt finansierar bl.a. den offentliga sektorns höga och växande kostnader för sjukskrivningar.

Det är helt oacceptabelt att kalla denna kompensation för skatteplanering. Oavsett om den som gör lågbeskattat uttag är moderat eller en vänsterperson som Alexandra Pascalidou.