Det här avgör framgången för de tio i PR-piloten

Anna Fagerström

Publicerades: 14 februari, 2014

Vad är det som avgör framgången för de tio deltagande företagen i PR-piloten?
Jo, det är förmågan att skapa nyhetsvärde kring verksamheterna.

Journalistik är ingen exakt vetenskap, brukar det heta, men det finns faktiskt två tydliga mått på vad som är en nyhet.

Nämligen: Avvikelse och närhet.

Något som avviker från det vanliga, hur det var i går eller förra året eller hur vi tror att det är – där har vi en nyhet. Illustreras av en klassiker: ”Hund bet man” är ingen nyhet, men ”man bet hund” är det, eftersom det avviker från hur det brukar vara.

Närhet skapar också nyhetsvärde. Ju närmare i tid, ju närmare vardagslivet, eller ju närmare rent geografiskt – desto större nyhet. Det är därför en tågolycka i Indien med 100 döda får en notis i svenska tidningar, medan samma sak i Sverige skulle fylla tidningarna i veckor.

Det här är hela utgångspunkten när vi jobbar med våra tio deltagande företag.

Kommande vecka kommer flera av dem att skicka pressreleaser, två kommer att byta namn, en kommer att intervjuas av den viktigaste lokaltidningen, en kommer att starta en undersökning, en researchar inför starten av en kampanj som kan väcka en hel del uppmärksamhet så småningom.

Men mycket arbete återstår!

 

  • Följ projektet här på Driva Eget-bloggen!
 Prenumerera via RSS högst upp i detta blogginlägg. 

PR-piloten är ett pilotprojekt där PR-kiosken fungerar som pr- och informationsavdelning för tio småföretag. Projektet startade den 1 februari och avslutas den 30 juni.  

(Detta blogginlägg publiceras även på prkiosken.se)