En app för utsatta barn

Mike Blixt

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 25 januari, 2016
Mike Blixt om Likastark

Linda Karlsson – #LiKaStark

Jag behövde nyligen hjälp att göra en pitchfilm till ett av mina nya företag och sprang då på Linda som jobbar med att göra hemsidor, filmer och appar till företag.

Linda blev,nyligen nominerad till Syd-Skånes ”Vardagshjälte 2015” för det arbete hon gör för utsatta barn och ungdomar. En nominering hon känner en enorm stolthet över.

Hon började som föreläsare i unga år då hon var mycket ute i skolorna och pratade om HBT, mobbning, rasism och utanförskap.

”Jag skrev alltid upp en massa information på tavlan så att eleven skulle veta vart de skulle vända sig om de behövde hjälp”, berättar Linda men menar på att det finns fler hinder för att  de som verkligen behöver hjälpen faktiskt får den.

Problem nummer ett: Eleven kan omöjligt komma ihåg all information som presenterats och skrivits upp på tavlan.

Problem nummer två:
Eleven kan inte skriva ner den information den behöver då man inte vill visa, för övriga kamrater, att man behöver hjälp.

Problem nummer tre: Om man skulle dela ut information på papper skulle det bara hamna i närmsta papperskorg.

Grunden till appen, som fått namnet #LiKaStark, har fötts ur dessa problem. ”Om jag samlar information från de fantastiska hjälporganisationer som finns under ett och samma tak behöver barnet/ungdomen endast komma ihåg ett namn, LiKaStark.” säger Linda. Utifrån appen kan barnet sedan ledas till rätt hjälp beroende av vilken problematik hen har.

Problematiken kan se ut på olika sätt för varje barn. Det kan handla om mobbning, rasism, våld i hemmet, självskadebeteende eller kanske självmordstankar. Oavsett problematik är målet att varje barn ska kunna hitta den hjälp de behöver när de behöver det.

Det kommer att stå kort men  information om de olika organisationer som finns med. Det kan exempelvis vara information som vem som svarar på andra sidan luren. Om de som hjälper dig är utbildade. Om de har de tystnadsplikt. Och beskriver på så sätt organisationen eller personen kan skapa en trygghet för barnet när denna väl tar till sig modet och tar kontakt.

Det kommer även att finnas en avdelning för föräldrar. Där kan de hitta rätt hjälp om de tex har barn med speciella behov eller har barn som blivit utsatta på något vis.

Linda Karlsson började jobba heltid som egenföretagare i Maj 2015. Det är efter detta tankarna satt igång om att knyta ihop säcken med hennes egna upplevelser från unga år och den kunskap hon besitter idag. Hennes förhoppning är att projektet #LiKaStark ska leda till att hon får komma ut och föreläsa igen.

”Dels vill jag möta barnen i skolorna. Visa dem att även om man gått igenom ett helvete finns det alla möjligheter i världen att lyckas. Dessutom skall jag ut bland våra företagare och inspirera och berätta att alla kan vi göra det vi drömmer om oavsett historik.”

Linda har, som hon själv formulerar det ”gått från gråsugga till strålande solros” på mindre än ett år. ”Min resa har varit fantastisk och jag har så många människor att tacka men speciellt en person ligger mig varmt om hjärtat. Den person som är absolut viktigast i mitt liv, mig själv. Jag tackar mig själv varje dag för att jag vågade ta de beslut jag gjorde. Jag tackar mig själv för att jag valde livet före mörker i unga år. För det är bara du själv som bestämmer i slutändan. Du kan ha världens bästa nätverk runtomkring dig, vilket jag också har, men det är bara du själv som kan ro ditt liv i hamn i slutet av dagen.”

Du som företag kan fortfarande hjälpa #LiKaStark i projektet för utsatta barn och ungdomar.

”Jag är så enormt tacksam för att Per Fritzell på Perfecta Storkök AB tror på mig och går in helhjärtat och stöder projektet som Guldsponsor. Det är tack vare företagare som honom och hans team som jag kan fullfölja detta viktiga arbete.” 

Men det saknas fortfarande pengar. App-Releasen är den 17 mars i Malmö och innebär startskottet för #LiKaStark och dess verksamhet. Ta chansen och visa att du och ditt företag vill och kan göra skillnad. Följ länken här för mer information om hur du kan hjälpa till.

http://likamedia.com/i-media/