En ödmjuk fråga om kassaregister

Henrik Hall

Publicerades: 24 november, 2014

När det nu har införts krav på att alla butiker och torghandlare måste ha ett certifierat kassaregister, varför ingår det inte i certifieringskraven att kassaregistren ska vara till nytta för alla butiker och torghandlare?

Har du sett en kassaremsa för dagsavslut eller månadsavslut från ett certifierat kassaregister? Tror du att den genomsnittlige butiksägaren begriper de kryptiska krumelurerna på kvittot?

Jag har sett kassaremsor från många olika typer av register och de är alla olika förutom på en punkt – deras obegriplighet. Och jag är ändå en siffernisse, inte en kreativ och karismatisk butiksägare som har startat sin verksamhet för att få träffa människor och få syssla med spännande och roliga produkter.

Kassaregistren fyller en viktig funktion för Skatteverkets möjligheter att kontrollera kontantförsäljning, men varför nöja sig med det? När Skatteverket ändå är igång och ställer krav på kassaapparatstillverkarna för egen del, varför inte skänka en tanke till dem som faktiskt betalar för apparaterna (och som får böter så fort någon liten paragraf inte är uppfylld till 100%)?

Det är inte självklart att något påtvingat enbart måste innebära kostnader och arbete utan nytta. Vi behöver inte gå längre än till bokföring generellt. Lagstiftarna kräver ordnad bokföring av alla näringsidkare, men ordnad bokföring kan lätt bli ett utmärkt verktyg för entreprenören själv att ha koll på verksamheten och få en förståelse för vad som gått bra/dåligt och varför. Det är sant att den som ser en balansräkning för första gången bara ser en massa krumelurer, men det finns en glasklar standard som gör det lätt för oss siffernissar att läsa och förstå alla ekonomiska rapporter och översätta dem till ett språk som entreprenören kan förstå. Jag har jobbat i många olika redovisningssystem och läst rapporter från ännu fler och jag har hittills aldrig behövt läsa en manual till ett sådant system. Allt har varit intuitivt och logiskt uppbyggt och jag har känt igen mig från andra system.

När jag läser kassaremsor drabbas jag alltid av en gnagande osäkerhet om huruvida jag läst rätt och vad mängden av olika siffror egentligen står för. Uppställningen skiljer sig mellan olika system, liksom de väldigt kryptiska förkortningarna. Vanlig bokföringslogik räcker inte för att tränga igenom hieroglyferna, inte när man förväntas förstå sådant som att rubriken ”Netto” avser bruttoförsäljningen. ”Läs manualen till systemet, då”, invänder säkert någon, men ska det verkligen behövas i vårt moderna samhälle med intuitiva, användaranpassade system? För övrigt är det inte ens säkert att det finns en manual.

Och om inte jag förstår, hur många av landets tusentals små butiksägare, som betalar dyra pengar för sina system, tro du gör det?