En ödmjuk fråga

Henrik Hall

Publicerades: 8 juni, 2014

En förkrossande majoritet av Sveriges företag har inga eller bara någon enstaka anställd. Varför känns det då hela tiden som att lagar, regler och blanketter är anpassade för betydligt större och mer komplexa företag?

 

Och när jag ändå är igång och frågar:

En minst lika förkrossande majoritet av Sveriges företagare är ytterst måna om att göra rätt för sig och följa alla lagar och regler. Varför är det då så lätt att få intrycket av att lagar och regler i första hand är skrivna för att stoppa fuskare?

 

Och varför blir så många företagare så ofta skitskraja och upplever att de fattar noll, så fort de får ett brev från Skatteverket?