En väldigt speciell grupp av praktikanter sökes!

Henrik Hall

Publicerades: 16 november, 2015

Jag har bestämt mig för att ta ett stort och jobbigt steg. Hur mycket jag än uppskattar, till och med älskar, att jobba helt själv, känner jag att denna förändring måste ske. Jag erbjuder mig att ta in praktikanter!

Du som praktiserar hos mig kommer att få jobba med bokföring själv, du kommer att få diskutera bokföring och skatter med mig och du kommer att få se på hur jag arbetar. Med lite tur får du träffa någon av mina kunder också.

Du kan själv välja hur lång tid du vill vara hos mig: en timme, en dag, en vecka, en månad. Jag är öppen för vad som passar dig.

Jag har bara ett förbehåll: du som ska praktisera hos mig måste idag ha ett arbete på Skatteverket, där du fattar beslut som berör enskilda mikroföretagare.

Givetvis har jag en baktanke om att själv kunna lära mig nya saker. Jag vet att ni på Skatteverket kan det mesta om hur det borde gå till att driva företag och göra bokföring. Idag får jag tyvärr nästan bara ta del av den kunskapen när jag eller någon av mina kunder har gjort ett fel. Det skulle vara roligare att få kunskapen innan vi hunnit göra fel.

Självklart hoppas jag att du också ska känna att du har lärt dig en massa efter att ha varit hos mig. Jag hoppas du ska få se att mikroföretagarens verklighet och vardag inte alltid gör det praktiskt möjligt att följa alla regler till punkt och pricka. Jag kanske kommer att kunna hjälpa dig att förstå att det ibland vore direkt skadligt för företagens lönsamhet och överlevnad om mikroföretagarna lade den energi och tid som krävs på att sätta sig in i precis alla regler som de förväntas följa, istället för att fokusera på sina kunder och sin kärnverksamhet.

Förhoppningsvis hinner vi diskutera vad det innebär att starta ett mikroföretag, att man sällan vet i förväg exakt vad man kommer att arbeta med och om man passar för att driva företag. Jag ger gärna exempel på hur affärsidéer har bytts ut eller utvecklats efter starten av företaget och hur det är just det som gjort hela projektet framgångsrikt. Jag kanske kommer att kunna låta dig träffa framgångsrika företagare, som inte alls såg ut som en succé när de lämnade in sin ansökan om F-skattsedel.

Antagligen kommer vi att ha fruktbara diskussioner om var den nedre gränsen för en acceptabel bokföring går och varför det är viktigt att inte ställa kraven på mikroföretagare långt över denna nedre gräns. Jag diskuterar gärna paradoxen i ett system som å ena sidan lägger allt ansvar för den ekonomiska redovisningen och rapporteringen på den enskilde mikroföretagaren, å andra sidan ställer upp regler som är så komplicerade att följa så att det i praktiken är nödvändigt att anlita ekonomisk hjälp för de flesta, medan ni på Skatteverket, å tredje sidan, framhärdar i att kommunicera direkt med den ofta okunniga och måttligt intresserade företagaren i skattefrågor istället för med konsulten som sköter alla papper. Och detta trots att ni gärna ser att företagare anlitar redovisningskonsulter!

Förhoppningsvis får jag dig att förstå att det alltid finns två sidor av myntet; att om kraven som ställs från myndighetshåll blir för stora för en enskild mikroföretagare, går inte bara entreprenören utan också hela samhället miste om det som företagaren hade kunnat genomföra och att det bidraget kan vara något värt även om det är väldigt litet. Jag ser fram emot att få höra mer om hur du ser på Skatteverkets roll som tillståndsgivare och kontrollinstans i ett samhällsmaskineri där alltfler myndigheter vill befrämja företagande och ser det som både ett sätt att utveckla samhället, ge människor möjlighet att förverkliga sina drömmar och få bukt med arbetslösheten.

 

Välkommen med din ansökan i kommentarsfältet här nedanför eller till bokforing@juv.nu. Jag ser fram emot att se dig här på mitt kontor!