Entreprenörer och ADHD?

Helena Kubicek Boye

Publicerades: 8 maj, 2012

Som psykolog kan man arbeta med den utmanande och spännande uppgiften att utreda personlighetsdrag och bedöma kognitiva funktionsnivåer. Jag har arbetat mycket med utredningsarbete tidigare och gör det även en del idag. Det är ett detektivarbete som syftar till att hjälpa en person att få ett mer högfungerande liv med bättre förståelse för sig själv och för att kunna hävda sina behov och i vissa fall anpassa sin tillvaro till det bättre.

Som entreprenör finns det många egenskaper som går hand i hand med de drag som kännetecknar ADHD. ADHD är en så kallad bokstavsdiagnos som kännetecknas av hyperaktivitet, som kan synas i form av rastlöshet och av uppmärksamhetssvårigheter, som innebär att man kan ha svår att koncentrera sig och fokusera på något man inte är intresserad av under en längre period. En person med ADHD-drag kan även har en utmaning i att hålla ut, räcka hela vägen, ofta är man duktig på att starta upp, få idéer och inspirera andra. Energin är stark och ofta fokuserad men sedan kan det vara lätt att tappa fokus när man blir ”uttråkad”. En person med ADHD har ofta inte så stort intresse av att förvalta, kontrollera och stämma av rutinarbete.

Det finns case som visar att många av de främsta entrprenörerna har ADHD, ofta även dyslexi som ibland går hand i hand. Man har ett annorlunda kreativt sätt att tänka och ta sig fram i tillvaron vilket föder nya innovativa lösningar. Men har man drag av ADHD gäller det även att hushålla med krafterna, ibland ta mer pauser än man önskar, jobba med sin uthållighet, långsiktighet och skaffa sig stöd och hjälp vad det gäller sina svaga sidor.

Jag vill med detta lyfta fram de positiva sidorna av ADHD och om du känner igen dig i detta eller har lite undringar får du gärna lägga kommentarer i mitt fält så svarar jag gärna på det jag kan om ADHD!