Entreprenörslöner?

Helena Kubicek Boye

Publicerades: 2 februari, 2012

Hur vågar du? Jag skulle aldrig våga, tänk om det går dåligt och man inte kan betala sina räkningar?

Hur många gånger har man inte hört den frågan från personer som inte driver företag och som inte känt av känslan att förverkliga sina idéer, kämpa för sina idéer och även periodvis lida för sina idéer. Att vara entreprenör tror jag är ett kall, ett uttryck, det är sällan ett val utan mer en självklar väg att följa, precis som för andra kreativa yrkesgrupper. Som konstnärer, musikerer och skådespelare. Entreprenörer skapar på samma vis nya produkter och tjänster som kommer andra till gagn, både genom upplevelse, förtjänst i form av rekrytering vid tillväxt och det driver samhället framåt.

Men entreprenörens stora fiende heter konjunkturen, och är på samma vis även den största möjligheten, om entrepnören har en tryggad ekonomi det vill säga. Jag är inte särskilt förtjust i starta-eget-bidrag, det vet alla som jag pratat med detta om, jag tror att man måste våga gå över tröskeln ut i otrygghet för att idéen ska testas och man själv även ska testas som sann entreprenör. AFs starta-eget-bidrag har varit mer av en tillfällig arbetsmarknadsinsats än att det genererat större bärkraftiga företag. Andra sätt att få tillvaron att gå runt innan ens business har kundunderlag stort nog är att ta ett lån där man binder sig att betala hög ränta, eller att man söker stöd, bidrag från olika fonder. Dock finns det nästan alltid ett minus på de här stöden och det är att det sökta beloppet ska ha en motprestation i det egna företget. Låt oss säga att man söker 500 ´för produktuveckling/markandsföring, då ska företaget gå in med motsvarande belopp.

Så vad har jag för förslag?

Jag tycker att staten helt seriöst borde överväga att skapa ett kvalitetsgranskat system för att ge en garanterad entreprenörslön till personer som visat på ett kontinuerligt bärkraftigt entreprnörskap. Alla vet att entreprenörskap inte lönar sig de första åren, och att de flesta har försörjning från annat håll om det så är föräldrar, arv eller annan inkomst. En entreprenörslön hade inte bara kunnat skapa rättvisa så att alla entreprenörer fick samma grundtrygghet utan även kunnat göra att entreprenören utan risk för sin privata ekonomi kunnat fortsätta och leverera och prestera. Och det finns nog inte någon risk för att man skulle lägga sig på soffan om man fick en sådan grunderstättning. För en sann entreprenör fortsätter att skapa, utveckla, drivas framåt, precis som andra konstnärer!

Vad tycker du om en entreprenörslön?