Ett förslag som kommer att kosta mig hälften av mina kunder

Henrik Hall

Publicerades: 18 juni, 2015

När jag var liten var det ett stort, komplicerat och skräckinjagande äventyr att göra sin privata deklaration. Det är det inte längre, verkligen inte, och ingen verkar sakna den gamla onda tiden.

Det har förvisso även blivit mycket enklare att deklarera för enskilda firmor under den tid jag drivit företag, något vi alla tackar för, men själva grundproblemet kvarstår, det som gör att många inte törs göra jobbet själva: bokföringen! Intäkterna klarar de allra flesta utmärkt att hantera. Folk som bedyrar att de inte kan ett dugg om ekonomi, skickar gladeligen sina egna fakturor eller sköter sin egen kassa-apparat, utan problem. Det är uppenbarligen bokföringen av kostnader som ställer till det!

Det leder till en absurd slutsats: vi företagare betalar en gång till för att få bokfört det som redan har kostat oss pengar! Att vi ändå gör det beror förstås bara på att det är det enda sättet att få behålla lite mer av de surt förvärvade slantar som vi har jobbat in. Vilket i sin tur ofta leder till en nästan absurd jakt på kvitton: kan jag bokföra det här, hur ska jag motivera att det här hör till företaget, vem var det egentligen jag lunchade med när jag fick det här kvittot?

Visst skulle man kunna hävda att ett företag kan ha stor nytta av en välskött bokföring, eftersom det är ett underlag för uppföljning och planering, eller åtminstone ett krav för att få extern finansiering, men i fallet mikroföretag stannar det nästan alltid vid vackra tankar. Väldigt många företagare begriper ändå inte hur de ska läsa en resultaträkning, ännu mindre använda sig av den och även de som kan det, tar sig sällan tiden att göra det. Tanken på att behöva ta lån av banken eller på annat sätt ta in främmande kapital, är minst lika skrämmande som bokföring och deklarationer. Med andra ord försvinner pengar ut ur många svenska mikroföretag enbart för att göra skattmasen nöjd.

Tänk om vi kunde bestämma beskattningen enbart utifrån intäkterna och inte från resultatet? Inte rakt av till samma skattesats som för en anställd, det vore orättvist eftersom en företagares intäkter måste användas till mycket som en löntagare inte betalar, men utifrån en rimlig andel av intäkterna. Ungefär så här:
– Alla enskilda firmor med mindre än tre miljoner i omsättning (inklusive nystartade) får välja mellan normal bokföring och förenklad bokföring.
– Det val man gjort, måste man hålla fast vid i minst tre hela verksamhetsår.
– En kostnadsschablon sätts, baserat på hur stor andel kostnader enskilda firmor normalt redovisar. Detta varierar givetvis enormt, så nivån måste sättas så att bara ett fåtal tjänar på det i strikt ekonomisk mening. Min erfarenhet säger att en schablon på 25% skulle kunna vara rimlig.
– Ett företag som valt förenklad bokföring behöver bara hålla reda på sina intäkter, inklusive utgående moms.
– Momsen redovisas som vanligt, men istället för ett bokfört värde på ingående moms, dras 25% av den utgående momsen av. Med andra ord betalas 75% av den faktiska, utgående momsen.
– Vid deklarationen redovisas de samlade intäkterna och inget annat. 25% av dessa dras bort schablonavdrag för kostnader och resten beskattas som vanligt.

Ett sånt här system skulle givetvis inte fungera för alla företag i alla branscher. En butik eller ett tillverkningsföretag, likaväl som det företag som har anställda, har helt naturligt kostnader som är mycket högre än 25% av intäkterna. Att höja schablonavdraget till en nivå som passar även sådana företag, skulle ge onaturligt hög skattelättnad för enmanstjänsteföretag och att ha differentierade schablonavdrag för olika branscher, skulle locka till felregistrering (medveten eller omedveten) och byråkratikrångel. Dessutom är det inte självklart någon bra idé att driva den typen av lite mer avancerad verksamhet i form av en enskild firma.

De som gynnas är framför allt de som driver rena tjänsteföretag på egen hand, de som har en liten hobbyverksamhet vid sidan om, de som har varierande storlek på verksamheten från år till år eller de som vill pröva på att driva företag, utan att behöva dra igång hela den administrativa apparaten på en gång (om det visar sig att affärsidén inte bär sig och inga intäkter kommer in, blir det ju heller ingen bokföring eller deklaration). Framför allt: dessa grupper gynnas inte främst i ekonomiska termer; de kanske förlorar ekonomiskt på att välja förenklad bokföring. De vinner sinnesfrid genom en enklare administration och genom att de slipper oroa sig för om de har alla papper i ordning.

De vinner också på en total förutsägbarhet av vad de kommer att behöva betala i skatt och moms. Ett räkneexempel: en intäkt på 8000kr + 25% moms, leder till att 1500kr i moms ska betala in direkt (av 2000kr som lagts på fakturan) och att 6000kr beskattas. Det leder för de flesta företagare till en skatt, inklusive arbetsgivaravgifter, på ungefär 2500kr. Den förutseende företagaren betalar då in 4000kr till skattekontot och kan sova fullständigt lugnt om natten!

Minst hälften av mina kunder skulle kunna sköta sin förenklade bokföring och deklaration helt på egen hand om det här förslaget blev verklighet. Alla skulle kanske inte välja att göra det, men min bokföringsfirma skulle tappa kunder, det är helt klart. Men även jag skulle vinna i sinnesfrid, genom att jag slapp arbeta med superenkla uppgifter som bara är nödvändiga i ett skattesystem som är lika för både väldigt stora och väldigt små företag.