EU vill inte veta varför vi undviker att anställa

Janne Näsström

Publicerades: 26 april, 2016

Jag svarade just på en enkät från Företagarna i samarbete med den Europeiska Socialfonden. De ville veta vilket rekryteringsbehov jag har under de närmaste 24 månaderna. Däremot var de inte intresserade av att veta varför jag och andra företagare inte tänker anställa, trots att vi skulle behöva.

Själv har jag bränt mig rejält på anställda. Det slutade med att jag som privatperson tvingades lösa ut den anställde från Kronofogden.

Det är mitt motiv för att aldrig anställa någon med nuvarande lagar och regler. Hur mycket jag än skulle behöva.

För de flesta småföretagarna är det stora hindret risken att bli personligt betalningsansvarig för anställdas sjuklön och rehabilitering. Och med tanke på den pågående epidemin av långtidssjukskrivningar med psykosociala diagnoser och krav på ett ännu större arbetsgivaransvar, har riskerna för småföretagare att anställa aldrig varit större än vad de är idag.

Men det vill Europeiska Socialfonden inte veta.

Jag utgår från att deras samarbetspartner Företagarna informerar politikerna och deras byråkrater om hur det ligger till.