Fel analys av marknaden är på väg att bli centerns fall

Janne Näsström

Publicerades: 9 februari, 2013

Jag är fascinerad av centern. Partiet är på väg att radera ut sig själva med en sanslös ompositionering. Men det finns en del att lära för oss småföretagare.

Den svenska valmanskåren är väl beforskad. I korthet kan sägas att majoriten är cementerade i sina åsikter. En inrotad socialdemokrat i en bruksort tar hellre gift än går över blockgränden. En gammal högerman skulle aldrig komma på tanken att rösta på ”såssarna”.

Vad partierna slåss om är en grupp med vad som kallas postindustriella värderingar. Det är någon annan-folket. Som vill ha valfrihet med offentlig finansiering. Som hyllar fri företagsamhet och entreprenörskap, bara någon annan tar risken. Och som på valdagen röstar med miniräknaren utan hänsyn till block.

De postindustriella värderingarna är starkast i den urbana medelklassen. Och därför samlas alla partier på samma fläck och slåss om samma minoritet. För även om de postindustriella inte tror det, så är de en minoritet.

I Sverige finns drygt sju miljoner röstberättigade. Av dem bor 20 procent, 1,4 miljoner väljare i Stockholms län. Jag tvivlar på att en majoritet av de boende i Botkyrka och Nykvarn förknippar sig med Stureplan. En rimlig gissning är att de postindustriella är lika många som de röstberättigade i de tre storstadskommnerna, med större spridning över landet. Det skulle i så fall handla om 1,2 miljoner röster i riksdagsvalet.

Samtliga politiska partier tävlar om de postindustriellas gunst och glömmer 80 procent av väljarna. I den konkurrensen är centern inget trovärdigt alternativ.

Istället borde partiet ha utvecklats från ett landsbygdsparti till ett landsortsparti. På den nivån har centern trovärdighet. I takt med det ökade mentala avståndet mellan landsort och storstad, skulle de ha kunnat attrahera väljare från båda blocken.

Det förvånar mig inte om  centern i den positionen skulle kunna få 15-20 procent av rösterna.

Många småföretagare gör samma misstag. De ger sig in i getingboet och försöker slåss om kunderna med de stora drakarna, med samma erbjudande fast till lägre pris. Och åker på stryk nästan varje gång.

Rätt metod är att hitta en unik position och betjäna kunder som de stora inte ser eller struntar i. Inom politiken tycks Sverigedemokraterna hamnat i den positionen, även om jag tvekar om det är en medveten strategi. Vilket kan vara förklaringen till att detta främlingsfientliga parti ökar i varje opinionsmätning, alla skandaler och vanvettsidéer till trots.

Lärdomen av centern är att hitta en egen position på marknaden, värna om befintliga kunder och bygga vidare på det man är och har.

Ovanstående har inget med mina politiska åsikter att göra. Det är en analys utifrån ett marknadsperspektiv.