Fler bra idéer från småföretagare är bra för medierna

Anna Fagerström

Publicerades: 21 maj, 2012

Hur lättlurade är journalister egentligen, på en skala från ett till tio?

Svar: Inte särskilt lättlurade alls.

Det ingår i jobbet att inte vara lättlurad, och de flesta har verkligen enligt min erfarenhet en sund skepsis till inkommande förslag. En skepsis som i själva verket är ett journalistiskt filter. Det som kommer in i tidningen eller tv-programmet ska vara sant, det ska vara relevant och det ska vara intressant för läsarna, lyssnarna och tittarna.

Synd för dig som vill synas i medierna?

Nej, för som tur är så handlar det inte om att lura någon, varken journalister eller andra.

Det handlar om att skapa en så kallad win-win-situation: Kom med en riktigt bra innehållsidé till en journalist, och journalisten VILL ha med den.

Det är alltså inte så att journalisten intet ont anande skriver en artikel som gynnar dig som företagare. Journalistens skäl att publicera är helt enkelt att det är en bra idé, ur journalistisk synvinkel.

Enligt min erfarenhet drivs de flesta småföretagare inte av pengar, utan av något annat. De har frågor de brinner för att driva, de vill förändra världen eller åtminstone förenkla människors vardag. Småföretagare besitter oerhörda mängder kunskap, fångar upp minsta lilla trend, och genererar massor av nyheter. 

Mycket av detta går att omvandla till spännande och intressant innehåll i tidningar, tv och andra medier.

Men det mesta kommer inte till journalisternas kännedom, eftersom de flesta småföretagare inte vet hur man beter sig. De har inga egna PR-byråer som hjälper dem, som många stora företag har. De stora företagen klarar sig fint – de har pengar till marknadsföring, har folk anställda som har som enda jobb att sprida ordet om det egna företaget, och de håller sig med egna PR-byråer. PR-byråer som varenda journalist hanterar i luren och mejlen dagligen.

Det jag jobbar för är att hjälpa småföretagare att inse vilka av deras idéer som passar i medier och hur de ska göra för att presentera dem för journalister. Det gynnar småföretagarna, det gynnar journalisterna – som får fler bra förslag att ta ställning till.

Jag litar helt och fullt på att journalisterna gör sitt jobb: Att bedöma om idén håller rent journalistiskt – och om läsarna, lyssnarna och tittarna kommer att vara intresserade.

Ju bättre idéer, desto bättre medier.