Flyktingarnas entreprenörskraft måste tas till vara

Anders Andersson

Publicerades: 9 december, 2015

Det finns två grupper som har dessa egenskaper:

  • Att våga ta initiativ även om riskerna är stora.
  • Att vara stark och klara av svåra motgångar.
  • Att vara kreativ, envis och flexibel för att hitta nya lösningar.

Den första gruppen är landets duktiga entreprenörer – den andra är många av de flyktingar som nu i strid ström kommer till Sverige.

De som genomgått strapatserna vid flykten från Syrien, Irak eller Afghanistan har ofta genomgått ett fruktansvärt lidande och har ofta inte haft något val. Men de har också visat att de klarat av ett mycket svårt projekt som faktiskt har likheter med entreprenörskraft.

Den kraften måste uppmuntras när de äntligen är i säkerhet och kan vara redo för sitt nästa projekt – att starta eget i Sverige. Låt inte den kraften dämpas av byråkratiska regler och meningslös passiv väntan på en flyktingförläggning.

Att alla kommuner solidariskt ska ta emot flyktingar och att asylprocessen ska gå snabbare är självklarheter som borde införts för länge sedan. Det är också bra med signaler om att det inte är lättare att få stanna i Sverige än i något annat land.

Redan under den långa väntan på asyl borde svenskundervisningen sättas igång, och de flyktingar som är lärare borde få rätt att undervisa barnen på flyktingförläggningarna redan innan asyl beviljats.

Också hjälpen med att starta eget i Sverige borde ske så tidigt som möjligt. Stiftelsen IFS har resurser till det och har rådgivning på 30 språk i telefon och av rådgivare som tillsammans med Almi träffar dem som vill starta eget.

Statistik visar att 23 procent av de nyanlända har haft egna företag i sina hemländer. Över 20 procent av alla svenska nystartade företag startas av personer med utländsk bakgrund.

Var och en av oss kan bara titta oss omkring för att förstå hur viktiga dessa är för Sverige. Många gör jobb som ingen svensk vill ha. Svensk sjukvård klarar sig inte utan de utlandsfödda och en fjärdedel av landets läkare har utländsk bakgrund.