Förankra ditt budskap – Del 5

Mikael Espenkrona

Publicerades: 7 december, 2009

Det sägs att föräldraskapet är den ultimata ledarrollen och det ligger en hel del i det.

Både som förälder och som ledare arbetar du med samma nyckelord:

  • Kärlek & omsorg
  • Respekt & hänsyn
  • Ordning & reda

Det är även samma gemensamma plattform:

  • Spelsystemet för FC Barcelona
  • Värdegrunden för företaget
  • De sunda familjevärderingarna för din barnuppfostran

ALLT handlar naturligtvis i grund och botten om samma sak nämligen TRYGGHET!

Detta är egentligen bara ett förtydligande av det vi konstaterade redan förra veckan;

”för att skapa långsiktig framgång måste samtliga företagets medarbetare känna till, förstå och dela företagets värdegrund, dvs företagets etiska värderingar, dvs företagets spelsystem”.

Vi kom förra veckan även fram till att det är:

”Ledarens uppgift i företaget är att säkerställa att värdegrunden är välförankrad, att alla medarbetare har rätt roll och uppgifter samt är motiverade för att skapa framgång.”

Det vi dock också måste förstå är att det dessvärre inte räcker med en attraktiv värdegrund. Det räcker inte heller med att se och bekräfta dina medarbetare eller att ge konstruktiv feedback. Det räcker inte ens att ha en tydlig vision och ”smarta” mål, även om allt detta definitivt är viktiga förutsättningar för framgång.

Det viktigaste av allt är nämligen förankringen och det som är så fruktansvärt svårt är att informationen ALLTID är på mottagarens villkor!

”Först vid andra barnet inser du hur svårt det är att vara en bra företagsledare!”

Det andra barnet är nämligen inte ett dugg likt det första, det har en annan personlighet, ett annat tempo och ett helt annat sätt att ta till sig information. De gamla välfungerande och inkörda rutinerna är helt verkningslösa och det första barnet ändrar plötsligt också sitt sätt att agera och reagera! 

Det är på precis samma sätt i företaget. Alla medarbetare är olika och tar till sig ditt budskap på olika sätt. Varje gång det försvinner eller kommer till en medarbetare förändras informationsstrukturen och även samtligas sätt att agera och reagera.

Det innebär såväl i familjen som i företaget att samma budskap måste förankras på ett nytt sätt för att fungera i den nya ordningen.

Den som har koll på sina strukturer och kan uppdatera sättet att förankra sitt budskap fortsätter sin framgångsresa.

Men…

  • Kanske är det här själva kärnan till varför så många företagsledare misslyckas?
  • Kanske är det därför de inte ber om hjälp i tid?
  • Kanske de helt enkelt inte förstår att de måste uppdatera och ändra sättet att förankra sitt budskap?
  • Kanske de vid varje förändring istället förändrar själva budskapet och därigenom sänker hela företagets grundstruktur?

Tänk om det är så, det skulle ju innebära att många fina företag går i graven helt i onödan!

Vi hörs om en vecka!
/Mikael