Försäkringsrådgivarna mörkar bästa pensionsrådet

Anders Andersson

Publicerades: 20 april, 2012

När vi gjorde senaste numret av Driva Eget upptäckte jag att försäkringsbolagens rådgivare mörkar det bästa pensionsrådet för oss äldre småföretagare.

Reportern Annika Boltegård skrev i detta nummer en artikel om hur en 35-åring, en 50-åring och en 60-åring i tre situationer bäst skulle spara till sin pension. Hon frågade tre rådgivare på Folksam, SEB och Skandia.

Två av de tre missade det pensionsråd som är det självklart bästa för en 60-åring och ett rimligt alternativ för en 50-åring:

Att strunta i avdragsgill pensionsförsäkring och i stället ta ut upp till 100 000 kr om året i lön ur sitt aktiebolag från och med det år man fyller 66 år.

Kan det vara så att rådgivarna mörkar detta råd för att i stället binda upp sina kunder i högmarginalprodukten pensionsförsäkring?

Eller kan det bero på okunnighet – att rådgivarna precis som många småföretagare inte fått veta hur jobbskatteavdraget ger fenomenala skattesänkningar på lön men inte på pension.

Jag är rädda att de mer säljer felaktiga produkter än att tänka på kundernas bästa – och det är skamligt.

För rådgivare på banker och försäkringsbolag och framförallt för alla småföretagare kommer här förklaringen till varför avdragsgill pensionsförsäkring är så mycket sämre än att betala bolagsskatt och ta ut lön:

  • Jobbskatteavdraget sänker skatten på lön från anställning eller av egen näringsverksamhet, men däremot inte på pensionsinkomst.
  • Detta jobbskatteavdrag blir extra förmånligt, 20 procent, från och med det år man fyller 66 år och för löneinkomst upp till 100 000 kr per år. En löneinkomst på 100 000 kr ger en direkt skattesänkning med hela 20 000 kr.
  • Driva Egets råd till dig som har aktiebolag är därför att i god tid före pensionering planera för löneuttag efter 66 års ålder, och det kan göras även om man inte utför något arbete i bolaget. Betala bolagsskatt på vinstpengarna i stället för att dra av dem i en pensionsförsäkring. Säg upp pensionsförsäkringar när du är i 60-årsåldern. Vill man öronmärke pengarna och skydda dem för kronofogden kan man låta en jurist skriva ett direktpensionsavtal. 
  • Bolaget får visserligen betala sociala avgifter på 10,21 procent på lönen, men den avgiften ökar oftast den allmänna pensionen nästan lika mycket.
  • Lönen som tas ut blir utgift för bolaget, och för att få bästa effekt bör bolaget ha inkomster. Rådet blir därför att i god tid före pensionsuttaget sätta av mesta möjliga till periodiseringsfond, och sedan ta upp de pengarna som inkomst samtidigt som lönen tas ut.

Hur man än räknar finns det ingen annan pensionsstrategi som ens är i närheten av vad Driva Egets  strategi kan ge. Läs mer om det

här .

Därför är det förvånande att Skandias representant inte med ett ord nämner detta alternativ när han ska ge råd till 60-årigen i vår artikel.. Folksams representant nämner något luddigt om direktpension som ett andrahandsalternativ, men det är endast SEB:s representant som ärligt klargör att 60-åringen i vårt exempel inte ska pensionsspara.

Jag håller med försäkringsbolagens rådgivare om att det är viktigt för alla småföretagare att spara till sin pension. För en 35-åring kan en avdragsgill pensionsförsäkring enligt råden i artikeln då vara lösningen, men egentligen först när inkomsten kommer över brytpunkten för statlig skatt, 414 000 kr för 2012.

Men många rådgivare verkar sätta likhetstecken mellan pensionssparande och pensionsförsäkring – och strunta i att det finns andra alternativ.

Det kallar jag för skamligt dålig kundservice.