Förslaget om skattekredit för investeringar är värdelöst

Daniel Laurén

Publicerades: 31 januari, 2012

Jag läste om Företagsskattekommiténs förslag till skattekredit genom ett slags oklart lån till investerare i småföretag.

Detta visar tydligt vilken extremt dålig insikt regeringens utredare har i småföretagens problematik och även investerarens.

Problemet med investeringar i små företag är att risken är extemt hög och kräver ofta ett personligt engagemang av investeraren i entreprenörens verksamhet. Den som investerar i dessa företag är ofta en så kallad affärsängel. Denna typ av ängel har ofta inga problem att få lån eller att finansiera sina investeringa. Problemet med att investera i små företag är i stället att risken är mycket hög och att det tar tid.

Därför drar många investerare sig för att investera i små företag, men inte är det för att finansiering saknas.  Staten borde ju då underlätta för dessa investeringar genom att ge en direkt rabatt på skatten. Det skulle premiera tillväxt bland små företag och underlätta deras finansiering genom tillgång på kapital. 

Det vill man dock inte från statens sida – utan tror att ett oklart lån skulle underlätta investeringar. Min fråga är helt enkelt:

Hur då? Varför skulle en affärsängel som går in i mindre bolag låna pengar för att göra en högriskinvestering?   De investerar nästan alltid med eget kapital och använder inte lånesnurror som de stora riskkapitalbolagen satt i system.

Det är deras egna pengar och de har ofta kunskap som är värdefull för entreprenören. Att ett lån skulle bidra till att underlätta detta är ju faktiskt inget annat än ett skämt.