Friskvård kan öka företagets tillväxt

Lisbet Olofsson

Publicerades: 22 januari, 2013

Ett företags möjligheter  ökar i takt med hanteringen av friskvård på företag och organisationer. Men att massage, styrketräning eller löpning hjälper den som har har en hög inre stress vill man inte tala så högt om. Det gäller då att se hela människan – inte bara den fysiska utan även den psykiska.

Om ensamstående personer med barn, överviktiga och sjukskrivna får tillfälle att öka sin mentala och psykiska hälsa på jobbet blir de gladare, mindre slutkörda och börjar utveckla ett hälsosammare beteende.

På detta sätt kan företag öka sin goodwill. Arbetsplatsen blir attraktiv och fler vill få anställning. Möjlighet ökar att anställa dem som har rätt kompetens och sedan träna upp dem till fullfjädrade medarbetare som blir lojala och inte vill byta jobb.

Sådant kan öka tillväxten i företaget. Medarbetare får både fysiskt och psykiskt stöd och känner mer delaktighet i visioner och mål. Självförtroenden ökar, och stressnivåerna sjunker. Det blir mer fokus på resultat och en god arbetsmiljö. Allt detta utan att varken jobba hårdare eller längre.

Lisbet Olofsson
HälsoZam