Gratis arbete

Lisbet Olofsson

Publicerades: 30 november, 2011

Ibland känns det som om jag ger bort min tid gratis.
Många möten som inte ger nått och de som vill
ventilera vissa problem med mig för att hitta lösningar

GRATIS!

Vart sätter man gränsen?

Lisbet
Hälsozam
Blogg