Hur ekonomisk är du? 7 tips för bättre koll på stålarna!

Ulla-Lisa Thordén

Publicerades: 31 mars, 2016

 Att vara ekonomisk brukar tolkas som om man vore något snål… I företagarsammanhang ska det dock tolkas som att man har tillgång till olika resurser som ska användas på bästa sätt. De resurserna är bl a tid, glädje, hälsa, relationer och givetvis pengar. Det betyder också att attityden till de olika resurserna är lika viktig som att t ex finna nya kunder eller våga ta rätt betalt. Fundera därför ett ögonblick på hur ekonomisk du är vad gäller dina viktigaste resurser – och vilka de är. Ibland handlar ekonomin i företaget inte om goda säljresultat, utan om resursutnyttjande. Några samvetsfrågor:  1 Är du för snäll? Är du en glad prick som gärna betalar för att slippa tjafs när du är ute med kompisar? Det kan stå dig dyrt i företaget. Var saklig och tveka inte att hålla koll, alla förväntar sig att du agerar professionellt i din företagarroll. 2 Håller du koll på småutgifter? Det är märkligt hur mycket pengar man kan slösa bort när man är lite lat. Tar en taxi när det regnar istället för att cykla eller ta bussen. Gå igenom din bokföring då och då och märk upp det som du kunde besparat dig. Våga skärskåda dina (andras) later! Dock gäller det att snåla på rätt ställe. Att snåla på service eller att ta hand om en reklamation kan stå dig dyrt på sikt. 3 Hur mycket låt-gå-tid tillåter du dig? Planerar och prioriterar du i förväg? Använder du tiden rätt under dagen? Eller slötittar du på en nyhetssajt istället för att ringa en kund till eller sända det där mailet för att boka mötet, när du får en stund över? Valla din latmask ibland, men bestäm när och hur. 4 Förhandlar du bra? Din lönsamhet kan givetvis hänga på om du är skicklig på att hålla uppe ditt eget pris i en förhandling. Den kan också hänga på hur bra du är på att förhandla när det är du som är kunden! Ser du till att få bättre betalningsvillkor, fri frakt, ett extra erbjudande just nu, kontantrabatt eller ett bättre pris när du gör en större beställning?  5 Mersparar och mersäljer du? Jämför du priser hos olika leverantörer? Kollar du leveransen mot fakturan när du får dina beställningar? Det är ofta slarvigt packade eller fakturerade beställningar som kostar dig extra. Det gäller att du är noga med att reklamera snabbt om något är fel – dina kunder jagar ju dig om det (mot förmodan!) skulle bli fel någon gång. Det här kan kallas merspar och är lika viktigt som merförsäljning! 6 Har du koll på dina bästa kunder? Vilka är dina bästa kunder? Är det de som är lönsamma och/eller roligast att jobba med? Ibland ägnar vi omåttligt mycket tid åt krävande kunder som varken är lönsamma eller trevliga. Har du råd med det? Varför inte ”avskeda” dem… och sök nya härliga glädjefyllda relationer. Det finns säker någon annan kollega i branschen som kan/ vill ta över. (Det här kan inte upprepas ofta nog!) 7 Har du mål och kontroller på vägen dit? Det är inte kul att spela golf utan hål, och det är inte kul att göra affärer utan mål att sträva mot. Målen behöver inte alltid räknas i pengar – du bestämmer över hur du vill använda dina resurser. Betänk dock att ett gott resultat (skapat genom glädje, goda relationer och väl använd tid) brukar ge effekten av lönsamhet som mäts i pengar. Därför behöver du fundera över hur ekonomisk du är vad gäller alla dina resurser. Det är inte att vara snål, det är att vara smart!]]>