hur hantera det du inte kan påverka

Helena Kubicek Boye

Publicerades: 22 mars, 2012

Jag älskar att observera, lyssna, se vad som händer omkring mig när jag är i olika miljöer. Smyglyssna på vad andra företagare pratar och resonerar om. Inte för att jag är intresserad av deras verksamhet specifikt eller detaljer om hur deras bokslut ser ut, utan för att jag vill veta hur andra entreprenörer tänker, resonerar, vad de står inför för olika scenarier, svårigheter, dilemmor och situationer som de måste hantera.

Mina sista två tjuvlyssningar och ett samtal med en entrprenörskollega har båda handlat om maktlösheten i att inte kunna påverka. Som företagare ställs man vare sig man vill eller inte förr eller senare inför situationer som man inte kan påverka i den utsträckning man hade önskat.

Det kan vara

– leverantörer som inte håller vad de lovar

– medarbetare som inte gör vad de utlovat

– samarbetspartners som går i konkurs

– kunder som väljer en annan…

– nya konkurrenter som snor åt sig kontrakten

 

Vad kan du då göra?

Jag tror egentligen bara att man kan bli

– en bättre

– en starkare

– en mer erfaren

entreprenör om man kan hantera dessa situationer och gå vidare.

Men hur ska man hantera en sådan frustration som uppstår när det en situation som vi inte kan påverka. Vad har du för tips?