Inspirationsteknik

Marcus Frödin

Publicerades: 28 februari, 2012

Som företagare är man beroende av sin förmåga att inspirera människor på olika sätt. Det kan handla om att inspirera sina kunder, ditt team av kollegor, partners, leverantörer och andra som du jobbar med och träffar på genom ditt företagande.

Visst märker man när man möter en inspirerande person genom känslan personen sprider? Det smittar och man blir full av lust att sätta igång.

Frågan är: Hur gör dessa personer? Och vad kan vi lära från dem?

Finns det ”tekniker” man kan använda för att bli mer inspirerande eller är det något som bara händer helt magiskt?

Genom att lära sig tekniker från de som redan gör det och med lite träning kan man sen få det att hända helt av sig själv. Helt ”magiskt” och utan ansträngning, om du så vill.

Som med det mesta i livet så är det 80-20-regeln som gäller – du behöver inte kunna allt, men genom att lära dig några av de bästa principerna så kommer du långt.

Här kommer några av de saker som jag tycker utmärker inspiratörer och som du kan göra direkt:

Tipsen kommer  från kursen Inspirationsteknik

Fem saker som gör dig till inspiratör

1.  Fokus i Fantastiska 4:an
Ställ in ditt fokus i din Tanke, Kommunikation, Omgivning och Kropp – din fantastiska fyra. Det är både enklare och svårare än det låter. Varje stund väljer du ditt fokus och du är aldrig neutral, endera begränsar ditt fokus dig eller så stärker det dig. Ett stärkande fokus tar dig framåt snabbare och tenderar att smitta – det får andra att tänka och göra likadant. Skit i det som begränsar dig, välj mer stärkande tankar, när du kommunicerar med andra, hur du ser på omgivningen och vad du tillför och använder din kropp till!

2. Börja med rapport
Skapa en god kontakt (rapport) genom att följa dem du möter med liknande kroppsspråk, lyssnande och nyfikenhet för att sedan tillsammans kunna gå framåt i den riktning ni önskar. Utan förståelse för och en bra relation med dem du jobbar tillsammans med är det alltid svårare att skapa resultat tillsammans. När du börjar med rapport blir allting lättare!

3. Ställ in en gemensam riktning
Synka vad ni gemensamt vill med de du jobbar med. Prata kring och dela er Dröm, måla upp en gemensam Vision, och klargör ert Syfte och Uppdrag. Klargör Roller, Mål och Vägen dit. Med dessa saker synkade går allting så mycket lättare i samspelet. De goda resultaten och ökad arbetsglöd kommer på köpet!

4. Gå till Inspirerad handling
Fånga inspirationen direkt när du känner den genom att agera direkt i en riktning som tar er framåt. Genom handling kommer ännu mer inspiration. Använd GDMK-principen genom att ställa dig frågan ”Hur kan jag Göra Det Mer Kul?”. Och gör det sen!

5. Gör alla i din organisation till Personliga entreprenörer
Lär alla i din organisation attityden och verktygen för personligt entreprenörskap så att de kan inspirera sig själva till få saker att hända och må bra under tiden och inte vara beroende av dig. Då blir allting så mycket enklare. För alla!

Är du ännu mer nyfiken på hur du kan lära dig att bli ännu mer inspirerande, läs mer om kursen Inspirationsteknik

Vad skulle det betyda för dig att bli ännu mer inspirerande?

Lev med lust!

/Marcus