Instruktion för att starta företag i nöjesbranschen

Janne Näsström

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 12 augusti, 2014

Jag har sedan 2008 försökt utveckla verksamhet inom besöksnäringen. Närmare bestämt runt vårt trolleri. Med facit i hand har jag gjort allt fel.

Mitt stora misstag har varit att driva verksamheten vitt med giltig F-skattsedel, momsregistrering, auktoriserad revisor och av Skatteverket godkänt kassaregister. Det anses tyda på enskilt vinstintresse och är väldigt, väldigt fult.

Så här ser det korrekta receptet ut:

Starta en ideell förening. Den behöver inte ha mer än tre medlemmar. Medlemmarna delar du in i två grupper, fullvärdiga och stödmedlemmar utan rösträtt. Kärntruppen kan vara du och din familj. Stödmedlemmarna är viktiga för att föreningen ska verka stor.

Sök kulturbidrag lokalt och regionalt. Med det i grunden så har du goda möjligheter att få ytterligare pengar från Statens Kulturråd och regeringen via något som heter Kulturbryggan. Anpassa verksamheten efter vad de förväntar sig. Den ska rikta sig till barn och utsatta grupper. Det är också viktigt att vara normkritisk.

När du fått bidragen, gör investeringarna i ditt företag och hyr ut utrustningen till föreningen. För att det ska se snyggt ut, ta in alternativa offerter och lägg dig strax under. När verksamheten är igång så tar du ut lön ur föreningen. Om det går åt pipan, så har du inget ansvar och när föreningen saknar intäkter så får du A-kassa utan krav på att lägga ned föreningen eller sälja dina tillgångar. Du får även ha viss aktivitet i företaget och ta ut upp till 1 920 kr i veckan av den verksamheten. Företaget räknas då som bisyssla.

Med tiden flyttar du över mer och mer av verksamheten till företaget. När operationen är slutfört så har du en vänförening som ordnar bidrag och sponsorer. Föreningen skickar pengarna till dig och skriver högstämda texter på sin hemsida om hur viktiga insatser sponsorer och bidragsgivare gör för att främja den goda saken.

Jag var en idiot som trodde att man ska följa lagar och regler, betala sina skatter och göra rätt för sig.