Internationella kvinnodagen bjöd på statistik

Katarina Widoff

Publicerades: 11 mars, 2010

8 mars har återigen varit och tidningarna har haft hur många olika artiklar som helst om kvinnor och hur deras (våra) situation ser ut i olika sammanhang.

Och som vanligt så är det många som sammanfattar all statistik med att ”inte visste jag att det var så dåligt”. Det är beklagligt tycker jag att det ska vara så stor skillnad. Precis som det ibland verkar vara enorm skillnad på om man är liten företagare eller stor företagare. Alla som bidrar till BNP borde få vara stolta och raka i ryggen.

Det har kommit statistik om företag som styrs av kvinnor och det är ungefär 25% av alla företag som har kvinnlig ägare. Trots att det bara är en fjärdedel så blir jag i alla fall imponerad av siffrorna som dessa företag bidrar med till samhället och BNP.

Företag med kvinnlig ägarstruktur sysselsatte ungefär 420.000 personer, de anställde 70 % kvinnor och 30 % män (beror det på att män inte vill ha en kvinnlig chef var en fråga som kom upp)

Företag med kvinnlig ägarstruktur har 25 % lägre sjukskrivningsgrad, klart lägre än för stora företag och offentlig sektor.

Företag med kvinnlig ägarstrukur betalade ut 91 miljarder i lön, 10 miljader i bolagsskatt, 30 miljader i avgifter såsom arbetsgivaravgifter och ca 90 miljader i moms.

Med dessa siffror tycker jag att man en gång för alla har visat på att kvinnliga företage bidrar precis lika mycket som alla andra. Låt oss sluta fokusera på kön och istället på resultat. Resultatet skulle såklart också vara median av sammahället, på alla poster och plan. Och ja, jag tror att resultatet skulle bli bättre om fler kvinnor fanns med i ledande befattning och styrelser. Jag är gärna med och bidrar!

Som nätverkare är det självklart för mig att ju fler olika personer vi sätter samman desto bättre blir resultatet. Det gäller överallt! Men det gäller att vara med och delta och kanske har de utan ansvar för hem och barn större möjligheter att gå på kvällsevent eller tidiga frukostmöten. Tiden är den stora bristvaran och då gäller det att prioritera.

Vi ses i vimlet och jag hoppas vi ses 13 april, då är det Nätverksträff med minimässa i Stockholm, hälsar KOMFABs Katarina, www.komfab.se