Jag gjorde slut med jobbet

Fredrik Steinholtz

Publicerades: 1 september, 2016

Tid!

Enligt Wikipedia är tid en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser.

När jag idag möter kunder så är det något som samtliga av dessa kunder har gemensamt så är det alla önskar sig har lite mer tid.

Tid är en konkurrensfaktor.

Det verkar helt enkelt vara en bristvara och i många fall så påverkar det medarbetares hälsa men även företagens själva affär och då exempelvis försäljningen.

När jag själv arbetade som säljare eller som säljchef så var det samma sak där, tiden räckte inte till och man kunde alltid har gjort lite till. Det var nästan som om man alltid hade lite dåligt samvete för att man inte hade gjort det ena eller andra. Jag tyckte jag lade tid på allt annat än att göra affärer.

Vissa av de säljare som jag idag möter har inte ens tid att göra affärer. Låter kanske lite märkligt men det kan faktiskt vara så, de har idag en intern struktur som gör att de inte hinner med sitt arbete. Det jag ser är att många av dem har ett föråldrat sätt att arbeta med försäljning vilket försätter dem i en enorm tidsbrist och som självklart slår tillbaka på dem och det företag de arbetar på.

Har själv varit där och jag valde att göra slut med jobbet.

Jag minns när det vände för mig och det var den där dagen i oktober 2012 när jag gick utanför Astrid Lindgrens Barnsjukhus och väntade på att min älskade dotter skulle vakna upp ifrån en operation. En högst vanlig operation för sjukhuset men för mig var det det värsta som hänt och en ögonöppnare och en vändpunkt i mitt livet.

Familjen är för mig det viktigaste och framgent ville jag kunna spendera så mycket tid som möjligt med min familj.

Där och då gjorde jag slut med jobbet och några dagar sedan hade jag sagt upp mig och började fundera på vad som skulle ske nu.

Vid den tidpunkten arbetade jag säkert 14-15 timmar per dygn och så gott som varje helg var det något arbete att ta tag i. Detta är för de flesta en ohållbar situation och så även för mig.

Jag hade nu alltså sagt upp mig och det var dags att fundera på vad jag skulle göra och det som var säkert var att jag inte tänkte arbeta i den omfattningen som tidigare för det finns inget i det som är bra. De flesta är med all säkerhet medveten om att prestationsnivån sjunker efter ett visst antal timmar och den gränsen varierar säkert mellan oss men den finns hos alla.

Jag funderade på vad kan jag då kunde göra för att arbeta mindre när det kommer till försäljning.

Jag valde att starta ett eget företag.

När jag nu startade mitt företag våren 2013 så var jag tvungen att var effektiv i mitt arbete med att driva försäljningen för att ha tid till genomförandet och allt annat som hör företagande till och det av den enkla anledningen att jobbet skulle ske mellan 08-16.

Det var då jag hittade ett företag vars Vd heter Barbara Giamanco. Hon skrev i olika forum om Social Selling och hur det kunde förbättra sättet vi idag arbetar med försäljning. Jag ringde upp Barbara och hon gav sin bild av detta fenomen och sedan dess är det arbetssättet en del av min vardag. Vi har fortfarande kontakt och bollar olika utmaningar som kan uppstå i det nya säljlandskapet.

Sociala medier eller om ni så vill Social Selling har för mig inneburit att jag kan vara mycket effektivare i mitt arbete på en mängd olika områden och det har framför allt inneburit att jag har fått mer TID över för att fokusera på min egen affär som är att arbeta med säljcoachning. Dessutom har jag mycket mer tid över som jag spenderar på min familj.

Sociala medier har givit mig mer TID, så för er som inte på ett strukturerat sätt infört sociala medier i ert dagliga säljarbete, gör det för ni kommer att få mer tid över för att göra affärer och ni kommer vara hemma i tid.

Lyckat till!

Hälsningar

Fredrik

Min säljcoachning bygger på att utveckla ditt säljarbete så att det håller för morgondagens säljutmaningar och dina långsiktiga mål. I mitt arbete som säljcoach är min övertygelse att när du har lyckats, har jag lyckats.