Jag har skrivit en affärsplan som kommer att bli underkänd

Janne Näsström

Publicerades: 22 september, 2012

Jag har just skrivit en affärsplan för mitt trolleri. Det är ett villkor för ansökan om bidrag för affärsutveckling i landsbygdsföretag, vilket jag hoppas ska hjälpa till att finansiera cirkustältet som jag berättat om.

Det är ingen konst för mig att veva ihop en affärsplan som faller näringsfrämjande tjänstemän i smaken. De begriper inte vad de läser och bedömer planerna utifrån en mall. Vilket leder till att författandet av affärsplan blir en fullständigt meningslös process.

För mig är affärsplanen ett verktyg för att strukturera mina tankar. Det är inte själva planen som är viktig utan processen som leder fram till den. Vad som sätter igång tankarna är individuell. För mig är det skrivandet, för andra kan det vara dans, träning eller skogspromenader.

Jag kan tänka mig att många blir helt blanka i huvudet när de ska fylla i Almis mall. Misströsta inte. Varje affärsidé är – och måste vara – unik. Passar den perfekt in i mallen så finns där inget som kan göra affärsidén framgångsrik.

Det är precis som med alla dessa undersökningar som ramlar in i mejlen. Jag har själv hållit på med marknadsundersökningar och vet hur svårt det är att fylla urvalen, så jag brukar svara. Men varje gång gör jag samma iakttagelse, oavsett om undersökningen handlar om politiska sympatier eller mitt liv som företagare. Mina åsikter finns ofta inte med bland alternativen.

Det här är problemet med kvantitativa undersökningar. Frågorna styr svaren till den grad att undersökningsresultaten tappar förankringen i verkligheten. Det spelar normalt ingen roll eftersom frågeställarna inte bryr sig om vad folk tycker. De söker stöd för sina egna uppfattningar för att i nästa steg redovisa resultaten för t ex politiker.

Samma sak händer skrämmande ofta med de affärsplaner som småföretagare tvingas skriva. Det viktiga blir att skriva vad man tror att beslutande tjänstemän vill höra, annars blir det inga bidrag. Hela den viktiga tankeprocessen går förlorad.

Jag har skrivit en affärsplan som jag ska ha nytta av i min fortsatta verksamhet. Risken är därför överhängande att planen blir underkänd med motiveringen att den inte överensstämmer med mallen som tjänstemän rättar affärsplaner efter.

Det finns inget rätt och fel i en affärsplan. Det viktiga är att den hjälper dig framåt och är ett stöd för utvecklingen av ditt företag. Det är bättre att skita i tjänstemännen och förlora bidrag än att vara dem till lags. Och tänker du bättre när du dansar, gör det istället.