Jag lägger inte mitt företags överlevnad i händerna på Försäkringskassan

Janne Näsström

Publicerades: 24 februari, 2013

Enligt näringsutskottets ordförande Mats Odell (KD) har 25-50 000 jobb gått förlorade på grund av arbetsgivarens ansvar för de första två veckornas sjuklön.

Troligen är siffran betydligt högre, inräknat alla som inte vågar bli företagare eller inte vågar lämna sin anställning för att på heltid satsa på sitt företag.

Från politiskt håll heter det att vi företagare fick sänkt arbetsgivaravgift när arbetsgivarna övertog ansvaret 1992. Sänkningen var delar av en procent och gjorde varken till eller från för småföretagare.

Det fanns två motiv till arbetsgivarperioden. Det viktigaste var att sanera statsfinanserna, men även att storföretag och i synnerhet offentlig sektor överutnyttjade det dåvarande systemet. Förhoppningen var att dessa arbetsgivare skulle uppträda mer ansvarsfullt när kostnaderna drabbade den egna budgeten.

Småföretagare har alltid hållit sig friska, i vart fall arbetat. Sjukfrånvaron bland deras anställda har alltid varit låg. Jag är själv ett typiskt exempel, jag har fått sjuklön från Försäkringskassan två dagar i mitt liv, i november 1977. Visst har jag varit sjuk genom åren, men jag har jobbat med influensa, vinterkräksjuka och lunginflammation. Det finns tabletter som trycker ned febern, det finns tabletter som stoppar kräkningar.

Men alla kan bli arbetsoförmögna av sjukdom. Även en företagare. Därför måste det finnas ett skyddsnät. Och alla småföretagare kan ha otur i rekryteringen och tvingas betala för måndagssjuka, frånvaro vid skönhetsoperationer och liknande oförutsedda händelser. Risken är förresten större för småföretagare, eftersom staten med alla medel försöker få oss att anställa långtidsarbetslösa, nyfriska och andra problemgrupper.

Det finns numera ett högkostnadsskydd, som året efter kan betala sjuklönekostnader över ett visst belopp. Gränsen bestäms år från år. Det finns också möjlighet att få pengarna i förskott. Men låt säga att du har sjuklönekostnader på 100 000 kr under ett år. Din del är för närvarande runt 25 000 kr. Om du ska få resterande från Försäkringskassan bestäms av en tjänsteman. För en liten företagare betyder avslag konkurs.

Försäkringskassans tjänstemän tvekar inte att på formella grunder dra in sjukersättningen till svårt cancersjuka. Om detta finns åtskilliga exempel. Jag tänker inte lägga mitt företags överlevnad i händerna på såna människor.

Ingen har räknat på hur mycket arbetsgivarperioden har kostat samhället i form av färre arbetstillfällen och minskade intäkter av skatter och arbetsgivaravgifter. Det är ingen långsökt gissning att arbetsgivarperioden har varit en samhällsekonomisk förlust.