Jag tänker inte ta ansvar för hur giriga politiker utnyttjar 3:12

Janne Näsström

Publicerades: 6 februari, 2013

Jag har jobbat all vaken tid de senaste dagarna och har inte hängt med i nyhetsflödet. Jag har just läst i kapp och näst intill drabbats av hjärnblödning.

Vad som gör mig topp tunnor rasande är debatten om att begränsa småföretagares möjlighet till aktieutdelning enligt 3:12-reglerna.

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på akademikerförbundet Saco, tycker att skattelagarna behandlar löntagare sämre än småföretagare:

– Det har blivit frivilligt för allt större grupper om de ska betala statlig inkomstskatt eller ej, och det är inte bra för systemets legitimitet.

Och vilka är det som i huvudsak tar den här möjligheten? Gunnar Wetterbergs egna medlemmar som startar aktiebolag vid sidan om en anställning. Det är en utveckling som regeringen skapat genom den slopade revisionsplikten och sänkt krav på aktiekapital. Det är priset för regeringens jakt på bra statistik över antalet aktiva företag.

Våra folkvalda är inga änglar i detta avseende. Flera har skott sig på förmånliga pensioner i kombination med lågbeskattad aktieutdelning från  egna bolag.

Nu finns risken att politikerna straffar oss heltidsföretagare för sina egna försyndelser. Lämpligt vore att stoppa slalomåkningen mellan anställning och hobbyföretagande. Är du för lat eller feg för att ta ansvar för din försörjning, ska du inte ha de förmåner som trots allt följer med en F-skattsedel.

En annan lämplig åtgärd vore att stoppa hobbyföretagare vid offentlig upphandling. De tar sällan ut någon lön ur företaget och betalar således minimalt med skatt. Alltså ska de inte ha skattefinansierade uppdrag.

För oss som försörjer oss själva och andra på eget företag krävs tvärtom gynnsammare regler för att kompensera för allt vi går miste om, trots att vi betalar full skatt. Till exempel en fungerande sjukförsäkring.