Kasta LO-förslaget om samhällsbolag i papperskorgen

Anders Andersson

Publicerades: 15 januari, 2013

Precis som de flesta av oss är LO-förbunden missnöjda med skolan och vården. Detta vill de avhjälpa genom att införa en nya bolagsform där vinsten får vara högst statlåneräntan plus en procentenhet av insatt kapital – vilket nu är mindre än 3 procent.

Det är ett verkningslöst och barnsligt förslag som visar att LO-förbundet inte begriper hur det går till att driva företag.

De serverar förslaget i en debattartikel i DN – ett bra sätt för organisationer att försäkra sig om att slippa kritisk journalistisk granskning. Men den kritiken kommer här.

Men det är inget fel på den grundanalys som LO kommer med:

”Kvaliteten i den svenska välfärden brister. Från vården och omsorgen kommer larmrapporter om vanvård och i skolan försämras resultaten år från år. Därför växer behovet av välfärdstjänster.”

Men hur skulle det kunna avhjälpas genom att krångla till det med en särskild bolagsform för företag som kallas samhällsbolag?

Tänk bara på hur svårt det skulle bli att dra gränsen för vilka som ska räknas dit? Och tänk vilket trixande det skulle bli för att kringgå reglerna om vinstbegränsning.

Det finns bara en sak som räknas – och det är att förbättra kvalitén för skolan och vården.

Det måste man kunna klara av med hjälp av marknadskrafterna.

Det är utmärkt att de överbyråkratiserade sjukhusen och de stora skolorna får konkurrens från uppstickare som lyckas driva sina företag effektivt. Det kan förhoppningsvis få de offentligägda företagen att nedrusta sin överdimensionerade administration.

Landstingspolitiker och kommunpolitiker får sedan ställa de privata alternativen mot de offentliga – och välja det som är bäst för patienter och skolelever.

Där finns stora förbättringar att göra:

  • Ställ högre krav på privatföretagen. Kräv att personalen ska ha viss utbildning och rimliga arbetsvillkor – och att personalstyrkan räcker till så att elever och patienter inte lämnas i sticket. Om uppdragsgivaren ser att vinsten blir för hög i ett privatföretag är det väl bara att pruta ned priset eller välja en annan leverantör. 
  • Förbättra tillsynen. Det är så många skandaler som avslöjats att det behövs en bättre tillsyn. Det gäller att jaga oseriösa värdföretagare med blåslampa. LO-förbunden vill säkerställa tillsynen genom att tillsätta en utredning. Möjligen kan det behövas, även om utredningar i sig aldrig löser några problem.

Det är på dessa både punkter som all energi måste läggas. LO-förbundens förslag om ny bolagsform borde snarast kastas i papperskorgen.