Keep it simple

Daniel Laurén

Publicerades: 19 november, 2011

Jag har fått eller kanske drabbats av en insikt under det senaste kvartalet. Det är något som jag redan visste men jag tror att jag tidigare undgått det enbart pga av tur och kanske brist på erfarenhet. Jag har under det senaste kvartalet precis som de flesta av oss fått se ett extremt snabbt fall i ekonomin och nr börjar det bli kännbart även för oss i Sverige. Under de första 2 kvartalen så hade vi en fantastiskt fin orderingång och vinst i bolaget helt enligt budget. Under Q3 har vi dock fått känna av konjunkturen vilket gjort att stora delar av vinsten är nu utraderad. Det är brutala fakta. Frågan är då, är det den sämre konjunkturen som är den största anledningen till detta. Det är väldigt lätta att skylla på det och konstatera jo men visst är det tuffare och bla bla.

Problemet är att det inte är sant. Det är vårt eget fel och ytterst mitt som VD, grundare och största ägare i verksamheten. Jag har tillsammans med kollegor i styrelsen och i bolaget reagerat för sent och framförallt så har jag inte styrt verksamheten på rätt nyckeltal. Tillväxt i form av headcount och antal kunder samt startade verksamhetsområden har fått styra. Naturligtvis har jag haft koll på vinsten men inte styrt tillräckligt hårt. Jag har helt enkelt sprungit för fort i expansion av verksamheten.

Vi har på 2 år gått från 0-17 anställda och omsättning ungefär detsamma i MSEK. Nu inser jag att det är för snabbt eftersom det äventyrar likviditeten, vinsten och då kanske hela bolagets framdrift. Nu är vi på bollen och arbetar hårt och målmedvetet med att komma tillbaka till rätt nyckeltal men det kommer smärta, det vet jag och det är onödigt. Så mitt råd är enkelt idag. Keep it simple och styr din verksamhet på 3 enkla nyckeltal som passar din verksamhet. T.ex orderinvärde per månad, vinstmarginal, och kassalikviditet t.ex. Kommentera gärna och kom med tips på dina 3 nyckeltal!