Kolla så att dina anställda använder sitt gymkort

Lisbet Olofsson

Publicerades: 21 april, 2010

Många försöker idag att ha någon slags friskvård genom att erbjuda sin personal betald tid för friskvård. Men jag ställer alltid följdfrågan: Hur många utnyttjar friskvårdstimmen?

Vet man inte hur många som motionerar så är man ute på hal is och ger i mina ögon en nonchalant framtoning. Det är många som stödjer sig på att vi har friskvårdstimme, betalar gymkort etc. Man följer inte upp det hela genom att veta om folk utnyttjar satsningen. Det är inte så underligt att friskvårdssatsningen inte går hem när ingen riktigt bryr sig om man använder sig av den.

Friskvård är alltid anpassat efter vilket behov som finns på arbetsplatsen. Det är därför svårt att ge pricksäkra och bra tips på vad som fungerar.

Företagsledning på arbetet kommer att få ett tydligare ansvarstagande och att få dem att nappa på att förebygga något som inte kommer att inträffa kan vara tufft.

Men att få dem att förstå att det är bra att satsa på att bevara och utveckla sin personals hälsa är lättare. Det är mycket lättare att tänka sig ett utvecklingsorienterat synsätt. Det preventiva jobbet, att förebygga är ett problemorienterad inställning som gärna överlämnas till företagshälsovård eller skyddsombud.

Friskvård handlar om att stärka och utveckla medarbetarnas hälsa så att deras välbefinnande blir en betydande framgångsfaktor i det dagliga arbetet. Om man tittar på några faktorer som reducerar risken att dö i förtid kan man se var vi ska lägga in stöten.

Minskad risk i  procent:

Viktminskning 15%
Sänkning av kolesterol/blodtryck 15 %
Rökstopp 50%
Förbättrad kondition 65 %

Så det är helt klart bättre att vara fet och motionera regelbundet än att vara smal och ha dålig kondition.

Om jag nu berättar att jag vet ett sätt där man åtgärdar tre av de övre åtgärderna och ökar personalens hälsa. Vad tror ni då jag syftar på?

Berättar mer senare.

Lisbet Olofsson
HälsoZam