Lån utan borgen får bara den som inte behöver pengarna

Janne Näsström

Publicerades: 21 oktober, 2012

Jag har just lovat banken att gå i personlig borgen för lån till ett cirkustält som jag avser att köpa. Till en början handlar det om ett lånelöfte för att söka bidrag. Men inte ens detta kunde jag få utan att lova att skriva på personlig borgen.

Mitt företag äger en fastighet med ett rejält övervärde och outnyttjade inteckningar som är avsevärt större än lånet. Banken vill både ha inteckning och personlig borgen, trots att jag varit företagskund i 20 år och aldrig orsakat dem några förluster.

Det spelar egentligen ingen roll. Skulle det gå åt pipsvängen så måste vi hur som helst sälja fastigheten och kan sedan betala skulderna med god marginal. I praktiken är borgen min namnteckning på ett papper, inte mer.

Vad som gör mig upprörd är något annat. Nämligen ljugande myndigheter. Webbplatsen verksamt.se drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Där kan man läsa följande:

”Det personliga ansvaret för bolagets skulder är i princip begränsat till aktiekapitalet”.

När du driver ett bolag för din försörjning, särskilt i början, så måste du låna pengar av banken. Åtminstone krävs en checkräkningskredit för att hålla dig flytande tills kunderna betalar fakturorna. Om du har för avsikt att utveckla verksamheten så måste du också gå till banken.

Banker är besatta av säkerhet. Det är till och med lag på att de inte får äventyra insättarnas pengar. En bank släpper inte ifrån sig en krona till småföretagare utan att du skriver på borgen eller pantsätter privat fast egendom. Blancolån är något som privatpersoner kan få, inte företagare.

Lån utan borgen beviljas bara företag som är så stadda vid kassa att de inte behöver låna. Jag var en gång i tiden anställd i ett sådant företag. Bankerna stod på kö för att låna oss pengar som vi inte behövde.

Jag har tidigare arbetat i näringsfrämjande projekt och diskuterat privat risktagande med tjänstemän anställda för att hjälpa oss företagare. De är helt främmande för problemet. Ett vanligt svar lyder så här:

”Är man så jävla dum att man går i privat borgen för företagets lån så får man skylla sig själv”.