Lär av Silicon Valley – framtidsföretag sysslar inte med hushållsnära tjänster

Janne Näsström

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 8 maj, 2016

På Utbildningsradions webbplats urplay.se finns en dokumentärfilm som alla politiker och näringsfrämjare borde se. Den heter Pionjärerna i Silicon Valley och handlar om världsledande entreprenörskap.

På 1950-talet var dalen utanför San Fransisco känd för sina fruktodlingar. Hit kom den blivande nobelpristagaren William Shockley, avhoppare från ärevördiga Bell Labs, för att starta eget och förverkliga sina visioner om framtidens halvledarteknik. Han anställde tolv unga disputerade forskare.

Avhoppet var en protest mot den hierarkiska ledarstil som fortfarande kännetecknar amerikanska storföretag. Medarbetarna ska veta sin plats och göra vad de blir tillsagda.

Efter Nobelpriset blev Schockley allt svårare att samarbeta med och åtta av de unga forskarna beslutade att hoppa av sina högavlönade tjänster. De satte allt de ägde och sina karriärer på spel för att starta Fairchild Semiconductors, det företag som lade grunden för hela den moderna IT-tekniken. Begåvade akademiker drogs till företaget, men hoppade sedan av för att starta egna företag. Dessa kallas idag för Fairchildrens, Fairchilds barn, och är vid det här laget över hundra bolag.

Till sist lämnade även två av ledarna sin egen skapelse, Gordon Moore och Robert Noyce, för att med stor personlig risk starta Moore & Noyce Electronics. Folkhumorn döpte snabbt bolaget till moore noice (mer oljud) så man bytte namn till Intel.

Än idag är motorn i Silicon Valley att högutbildade och välutbildade hoppar av trygga anställningar för att förverkliga sina idéer i egna företag. Skillnaden är att det numera finns riskkapital som gjort galna idéer möjliga att förverkliga. I Sverige hade t ex Google och Facebook stannat vid spännande idéer och aldrig blivit verklighet.

Den svenska traditionen har istället varit intraprenörer. Anställda har trotsat ledningen och utvecklat varor och tjänster efter egna huvuden, inte sällan stick i stäv med styrelsens riktlinjer. Det här brukar kallas svartjobb och framgångsrika företagsledare har förstått att ta vara på denna fantastiska resurs. Exempel på framgångsrika svartjobb är AXE telefonväxel, GSM-telefonen, magsårsmedicinen Losec och senast Volvo Drive, modellerna som räddade biltillverkningen kvar i Sverige.

Tyvärr har den gamla amerikanska lydnadskulturen invaderat svenska storföretag och även den offentliga sektorn. Traditionen med svartjobb motarbetas kraftfullt, samtidigt som vi svenskar krampaktigt håller oss fast vid trygga anställningar.

I Silicon Valley är det högavlönade och välutbildade som tar riskerna och startar nya företag.

I Sverige satsar vi på ROT- och RUT-avdrag för att de lågutbildade, som storföretagen inte vill veta av, ska bli företagare.

Hur tänker de politiker och tjänstemän som tror att det svenska välståndet ska tryggas med hushållsnära tjänster och en växande besöksnäring?