LAS-Arbetsmarknadens fiende nr1?

Mikael Espenkrona

Publicerades: 20 augusti, 2012

Du är + 55 och har gett samma företag mer än 10 av dina bästa år i karriären. Klart att du är värd en fet belöning, en bonus, en present, en resa.

Dessvärre har storebror, i sin iver att belöna dig, skapat ett straff för dig och din arbetsgivare, som sannolikt riskerar att ödelägga resterande delen av ditt yrkesverksamma liv. Domen är solklar, du åkte på 12 månader!

Är du supermotiverad och skicklig på ditt jobb är allt frid och fröjd, men…

Om DU inte trivs, hur ska du kunna lämna dina 12 månader för en provanställning någon annanstans?

Om DU inte längre orkar bry dig om ditt arbete på samma sätt som du en gång gjorde hur skall du kunna motivera dig när du har minst 12 och kanske ända upp till 24 månader om din ARBETSGIVARE till slut inte trivs med dig?
 

Tanken var i grunden god med att:

  • garantera en medarbetare en viss uppsägningstid efter ett visst antal arbetade år. 
  • skydda den som av olika anledningar såsom; mamma, pappa, sjukdom, studier mm valt att vara lite ledig.
  • rangordna medarbetarna på företaget efter den kronologiska ordningen i vilken de en gång anställdes.

Problemet är ju bara det att arbetsmarknaden inte längre ser ut som den gjorde när LAS skapades!

Internet är inte längre bara en fluga, företagen som anställer är mycket mindre, mer snabbfotade och rörligheten på arbetsmarknaden i övriga världen, utanför vår reglerade lilla bubbla, är så närvarande och omedelbar, och om vi inte vill bli fullständigt omsprungna med byxorna nere, så måste vi genast sluta upp med att låsa in folk som borde ut eller ännu värre låsa ute kompetens som måste in!

LAS är en bula i vägen nu, idag, varje dag

Jag är positiv till; 

  • att du efter provanställningen på 6 månader belönas med en månads uppsägning,
  • att du efter 5 år får en extra månad och
  • att du efter 10 år har sammanlagt tre månaders uppsägning, men där går min gräns för vad som bör vara arbetsgivarens skyldighet.

Jag är naturligtvis också för att vi fortsätter skydda dem som fått ok på ledighet av olika slag,

men…

den kronologiska ordningen är fullständigt stenålders och måste tas bort!! 

Den som inte funkar på en arbetsplats skall gå, oavsett när han eller hon anställdes.
Idag finns det fantastiska upplägg och program för den som vill byta karriär, frivilligt eller ofrivilligt: trygghetsrådet, karriärcoacher mm…

Tiden är mogen för att skapa rörlighet på den svenska marknaden, alla kommer att vinna på det och det är små åtgärder som behövs…

 

Släpp fångarna loss!!!

 

…med hoppet kvar, vid pennan
/M