Magisk psykologi kan öka din försäljning

Janne Näsström

Publicerades: 9 september, 2015

I ett svar på en kommentar lovade jag att förklara trolleriets psykologi. Det finns metoder som kan göra underverk för en försäljare. Då tänker jag främst på något som kallas cold reading. Det ovetande offret mjölkas på information, för att sedan få sina tankar lästa. Metoden används även i ockulta program på teve av så kallade medier. Henrik Fexeus beskriver hur den kan användas i boken ”Konsten att läsa tankar”.

Men det mesta inom trolleri bygger på andra fenomen i hjärnan.

Den stora bristen är att vi inte uppfattar världen som den är, utan som vi tror att den ska vara. Våra sinnen hämtar hela tiden in massor av information. Hjärnan kasserar det mesta, eftersom den har liknande i arkivet, och stoppar in skåpmaten i den simulering som presenteras för medvetandet en halv sekund senare.

Vi är låsta av konventioner och har väldigt svårt att slita oss från etablerade normer. Vad är det t ex som säger att en dörr ska öppnas åt sidan? Den kan lika gärna öppnas på snedden eller nedåt. Men dessa alternativ väger vi aldrig in. Istället antar hjärnan att allt är som vanligt och stoppar in nåt från minnet i simuleringen.

Det här är vad som fascinerar mig mest med trolleri, att helt öppet utföra de hemliga manövrerna mitt framför ögonen på publiken. Ingen avledning, ingenting, bara oskyddat fusk.

En annan effektiv metod är att använda en hemlighet som är krångligare, kräver mer träning och mer förberedelser än vad lekmannen anser rimligt för att uppnå effekten. Då sorteras den verkliga lösningen bort av det undermedvetna. I somras körde jag ett kort effekt i ett större sammanhang. Effekten tog på sin höjd 30 sekunder. Förberedelserna tog 20 minuter.

Samma mekanismer blir till hinder i marknadsföring och försäljning. Det finns egentligen bara två metoder tillgängliga. Bekräfta det som kunden redan vet eller använd det som kunden redan vet i överförd bemärkelse, med metaforer. Nästa steg är utbildning och det är utom räckhåll i försäljning. Ny kunskap måste vi människor trycka in själva, det kan ingen annan göra åt oss.

Alla människor, även politiker och näringsfrämjande tjänstemän, fungerar på samma sätt. Därför är det djupt oroande att ytterst få av dem som ska hjälpa oss småföretagare har egen erfarenhet av företagande och att de som påstås ha det, i de flesta fall varit anställda i storföretag. De saknar förförståelsen som krävs för att förstå vår verklighet.