Min önskelista till Skatteverket

Henrik Hall

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 6 oktober, 2014

Det svenska Skatteverket har gjort väldigt mycket för att förenkla och digitalisera svenska folkets rapportering av och information kring skatter det senaste decenniet. Det är lätt att få känslan, särskilt när man deklarerar som privatperson, att nu är arbetet färdigt och programmerarna kan slå sig till ro. Icke så när man är bokförare åt småföretag, då är det istället lätt att bli avundsjuk på alla de fiffiga lösningar som bara nått de största deklarantgrupperna. Därför vill jag härmed officiellt slå fast att det finns mycket värdefullt arbete kvar att göra och att utvecklingstakten därför måste fortsätta att vara hög.

Här är några av de saker som jag vill att Skatteverket utvecklar:

– Stärk kopplingen mellan Skattedeklarationen och Skattekontot, t ex genom att visa Skattekontots nuvarande saldo i Skattedeklarationens skatteuträkningsformulär. Det är naturligt att man vill ha koll på sitt (eller sin kunds) Skattekonto när man rapporterar in moms och löneskatter och då blir det onödigt krångligt att behöva logga in och ut till de olika tjänsterna.

– Om man ändå måste hålla Skattedeklaration och Skattekonto åtskilda från varandra, gör det lättare att växla mellan dem, t ex genom en genvägsknapp. Nu måste man först klicka på ”Byt e-tjänst”, för att sedan scrolla ner genom den kompletta listan över alla möjliga e-tjänster (bokstaven S ligger i slutet av alfabetet som bekant). När man gjort detta tio gånger på en dag börjar det bli tjatigt.

– Gör det möjligt för deklarationsombud att även fylla i det förenklade årsbokslutet för enskilda firmor. Har man utsett deklarationsombud är det antagligen för att man inte vill eller inte kan deklarera själv och då är även ett förenklat årsbokslut en onödig administrativ börda.

– Gör digitala varianter av alla sidorna i deklarationen för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Visserligen gör många bokföringen i program som kan skapa digitala filer som motsvarar dessa sidor, men alla gör det inte och det är inte förbjudit att använda enklare programvara eller ingen programvara alls. Just dessa personer har mest nytta av att kunna rapportera in allt digitalt, när ändå förstasidan kan lämnas utan papper. Det här kan inte vara någon svår reform, eftersom de här blanketterna sällan ändras från år till år och jobbet med en digital variant därför håller över tid.

– Öppna deklarationerna direkt när bokslutsåret är avslutat. Det är sant att många större företag och många redovisningsbyråer måste invänta siffror och av andra skäl behöver flera månader på sig för att få ihop ett bokslut, men de många riktigt små företagen lever med en helt annan tidshorisont. För många krävs bara en handfull transaktioner för att få ihop ett bokslut och det kan då vara klart redan i januari eller februari (för den som har kalenderår som bokslutsår). Att då behöva vänta till i mitten av maj, då företagaren mentalt och praktiskt redan är halvvägs inne i det nya året, med att lämna deklarationen, är bara förvirrande.

– Samordna rapporteringen till Skatteverket och Bolagsverket för små aktiebolag, exempelvis genom att en standardiserad årsredovisning kan genereras från deklarationen. Det är i huvudsak samma siffror som ska rapporteras in och Bolagsverket ska normalt ha sina senare än Skatteverket. Årsredovisningen till Bolagsverket för ett företag med inga eller ett fåtal anställda, är ointressant för i stort sett alla och det känns märkligt att ett särskilt dokument på papper ska behöva upprättas för detta, särskilt som samma sak inte krävs av andra bolagsformer.

– Byt namn på ”Periodisk sammanställning”, ett helt obegripligt namn som inte för tankarna till vad det hela handlar om. Ett bättre namn är t ex ”EU-moms-deklaration”.

– Passa samtidigt på att samordna rapporteringen av EU-moms med den övriga skattedeklarationen. Helst skulle EU-momsen rapporteras tillsammans med den svenska momsen, men det är tydligen inte möjligt eftersom EU vill ha sina siffror tidigare än svenska Skatteverket behöver dem, men lägg åtminstone in denna rapportering i det vanliga flödet, så att påminnelse kommer om att rapport ska lämnas, innan det är för sent. Den EU-försäljning som rapporterats in, läggs sedan lämpligen in med automatik i den svenska Skattedeklarationen.

– Arrangera deklarationsblanketter och formulär utifrån vilka uppgifter som är vanligast förekommande. Det som alla eller nästan alla fyller i bör komma först, det som bara rapporteras in av vissa läggs med fördel längre ner eller kommer fram bara om man klickar på en länk om att rapportera in mer uppgifter. En viktig orsak till att många är rädda för rapporteringen till Skatteverket (och andra myndigheter) är att man måste tröska sig igenom frågor som man inte begriper. I flertalet fall är det faktiskt så att de som ska rapportera in dessa obegripliga saker, vet mycket väl att de ska göra denna rapportering och därför också förstår frågorna.

– Gör det enklare för deklarationsombud att få grundläggande information om deklarantens skatteuppgifter, t ex beslut om preliminärskatteinbetalningar och antalet karensdagar i sjukförsäkringen. Många mikroföretagare har inte koll på sin ekonomi och begriper inte de papper som myndigheter skickar ut. Långt ifrån alla skickar dessa papper till sin bokföringsansvarige och när detta inte görs, sitter deklarationsombudet som ett stort frågetecken.

– Gör det möjligt för ett ombud att genomföra hela registreringen av ett nytt bolag på verksamt.se, även den del som avser Skatteverket.

Och när vi ändå är igång och önskar; ett förslag som skulle underlätta enormt för oss som sköter andra människors bokföring och deklarationer:

– Inrätta en särskild skatteupplysning för deklarationsombud! När vi hör av oss med frågor till Skatteverket är det inga enkla nybörjarfrågor vi kommer med, ej heller något som det skulle gått att läsa sig till på Skatteverkets hemsida. Vi behöver med andra ord hjälp av verkliga proffs och vi behöver svar som vi kan lita på och som håller i längden. Tyvärr ger oss den vanliga Skatteupplysningen inte den hjälpen. Den trista sanningen är att vi ofta får fel svar därifrån och motsägelsefulla uppgifter när olika personer har varit inblandade.

Sådär, det var min lista på de mest akuta och önskvärda uppdateringarna. Har jag kanske glömt något viktigt? Självklart! Använd kommentarfältet här nedanför för att tipsa om de förbättringar du vill se. Vem vet, kanske läser någon på Skatteverket Driva Eget!

P.S. I första versionen av den här artikeln, som jag skrev för några dagar sedan, fanns även följande önskemål med:

– Gör det återigen möjligt att rapportera in moms och löneskatter i ett svep. Det är ju ändå samma deklarationsdag och pengarna ska in till samma konto, så varför behövde ni dela upp rapporteringen i två moment?

Detta är nu åtgärdat – ett tecken så gott som något på att utvecklingen inte har avstannat och att Skatteverket uppenbarligen lyssnar på sina användare. Vackert!