Mina åtta viktigaste råd till dig som vill bli företagare

Janne Näsström

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 24 augusti, 2014

Jag har varit företagare i större delen av mitt vuxna liv. Företagare på riktigt med närmast obegränsat personligt ansvar och under långa perioder hela familjens försörjning av verksamheten.

Ytterst få politiker och näringsfrämjare kommer i närheten av den erfarenheten. Flertalet håller sig krampaktigt fast vid A-skattsedeln. Och tycker att någon annan ska ta ansvar för deras försörjning.

Följande är mina viktigaste erfarenheter och bästa råd till dig som funderar på att starta eget företag.

1: Starta aldrig företag för att du har svårt att få en anställning. Behöver du Arbetsförmedlingens hjälpt att hitta ett jobb, har du sannolikt inte de ekonomiska muskler eller kontakterna som krävs för att lyckas.

2: Lägg aldrig hela familjens försörjning i eget företag. Din respektive måste ha en så hög inkomst av anställning att han eller hon klarar hela familjens försörjning. Och stor förståelse för att företaget periodvis kräver all din vakna tid.

3: Kalkylera med att ett misslyckande kan kosta dig 500 000 kr i form av satsade besparingar, personlig borgen och inteckning i fastighet. Klarar du den smällen och kan gå vidare? Om inte, avstå från företagande.

4: Näringsfrämjarna råder dig att inte ta lån och inte gå i borgen för dem. Du måste ta lån, allra minst en checkräkningskredit, och banken måste enligt lag säkerställa tillräckliga säkerheter. Utan borgen, inga pengar. Du måste ha täckning för ditt borgensåtagande, t ex genom låneutrymme på villan. Kan du bo kvar om lånen stiger med en halv miljon?

5: Leverantörer kommer i början att kräva dig på personlig borgen. Tror de inte på din affärsidé, sök andra leverantörer. Får du inte fram nödvändiga leveranser, avsluta ditt företagande. Sannolikheten är stor att leverantörsskulder köps upp av inkassobolag, vilka har som affärsidé att göra dig till livegen på existensminimum.

6: Fråga dig själv vad som är viktigast i livet. Om det är fritid och familj, starta inte företag, i vart fall inte på heltid.

7: Hur ser ditt nätverk ut på det personliga planet? Finns det folk i din omgivning som kan ställa upp när det krisar? Som kan hoppa in om du blir sjuk, som kan hjälpa till om det är mycket jobb? Utan god social förankring med resursstarka personer i din närhet ska du inte starta företag.

8: Akta dig för att anställa. Det är som att adoptera andra vuxna människor. Du får som privatperson ansvaret för deras sjuklöner, rehabilitering och i värsta fall deras privata skulder. Samarbeta istället med andra F-skattare och vänta med anställda tills företaget kan bära en felrekrytering.

Skriv gärna ut ovanstående råd och visa för dem som försöker övertala dig att bli företagare.