Misstag 5. Kris och utveckling

Helena Kubicek Boye

Publicerades: 22 juni, 2011

Det kan verka paradoxalt men ibland måste du verkligen ge upp. För det är bara då och endast då när man väl släppt taget och gett upp som den nya mer bärkraftiga lösningen kommer. Då kan du till fullo ägna dig åt re-enginering, det vill säga försöka återskapa ditt företag efter nya vilkor.

Det är väl känt att kris alltid hänger ihop med utveckling. Utvecklingen är oundviklig när man väl nåt en gräns och inte kan ta ett steg till i den här riktningen. Det gäller individer som drabbats av depression och det gäller även företag som hamnat i en återvändsgränd.

Som näringsidkare har jag själv stått där i återvändsgränden flera gånger, slitit mitt hår, varit vaken på nätterna, undvikit det oundvikliga, har kämpat in i det sista och inte velat släppa taget. Men så gjorde jag det till slut, bestämde mig för att nu får det var nog, vi släpper den här kunden, det här uppdraget och sedan får det gå som det går. Alltid har det kommit ut något bra av det, och nästan alltid något bättre också. Vi har tvingats söka nya kunder, hitta nya uppdrag, har fått ägna oss åt kompetensutveckling och därmed nått nya förmodligen mer gynnsamma nivåer i företaget. Krisen kom inte av en anledning utan den hade ett budskap med sig.

Det är svårt att veta när man ska ge upp, ibland har man inget val men ibland står man och velar.

  • Försök då ta en längre paus, ta ett steg tillbaka, få distansen som är nödvändig för att fatta ett övertänkt rationellt beslut.
  • Bolla dina tankar med någon du litar på.

Våga släpp taget, för efter kris kommer utveckling, var så säker!