Motorn i challengerföretaget – 
de självdrivande medarbetarna

Claes Knutson

Publicerades: 13 februari, 2014

Det är på passionen det hänger.

Passionen kan få oss att göra nästan vad som helst! Det vet alla vi som någon gång varit upp över öronen kära i någon. Man kan hoppa över hur höga hinder som helst.

Kan vi bara få något av den kraften som finns i lust och passion att fungera i ett företag, så kan vi uträtta stordåd.

När medarbetarna sätter sig i framsätet och styr istället för att krypa ihop i baksätet och låta andra ta initiativen och besluten, då blir det en resurssmart och en lustfylld arbetsplats!

Undersökning efter undersökning understryker just detta att medarbetare vill engagera sig, vill kunna påverka och ta mer ansvar.

För att nå dit, krävs det också ett helt annat ledarskap än det konventionella. Det behövs ledare som förstår att ta vara på varje medarbetares lust och passion för det man gör. Rikta med ramar och mål, styr i vardagen med beteenden och var en förebild.

I ett challengerföretag kan du inte lägga dig i medarbetarnas arbete i detalj. Då dödar du allt vad lust och passion heter – och lär aldrig komma upp i sådana tillväxttal att ni klarar av att utmana världen på allvar.

Istället är tricket att du måste uppmuntra självdrivet hos medarbetarna. Och paradoxalt nog handlar det ofta om att göra – ingenting. Utan istället ge maximalt utrymme för de självdrivande medarbetarnas inneboende vilja att åstadkomma något verkligt bra. Ledarens uppgift blir att peka ut färdriktningen, och att bejaka passionen istället för att kväva den med detaljstyrning.

Därför blev jag så glad när jag läste häromveckan om en forskare som kommit fram till just den slutsatsen! Leif Denti lade i höstas fram en avhandling med titeln ”Leadership and innovation in research and development teams”.

En av de bärande slutsatserna i avhandlingen är att en bra chef uppmuntrar risktagande och egna initiativ, vilket leder till innovativ personal och fler spännande idéer.

”Det innebär att chefen litar på sina anställda och ger dem ökat ansvar. Då svarar personalen mer engagerat och lägger in extra tid och energi. Innovationer skapas av riktiga människor som vill driva idéer och skapa projekt.”, säger Leif Denti i artikeln.

Titeln på artikeln?

Fria medarbetare får fler idéer.

Kunde inte ha sagt det bättre själv.

Läs mer här om du är nyfiken!