Myndigheterna gör oss företagare till utskriftscentraler

Janne Näsström

Publicerades: 14 augusti, 2013

Härom dagen fick jag e-brev och sms med samma innehåll. Jag hade ett meddelande att hämta på en tjänst som heter minameddelanden.se.

Mig veterligen har jag inte anmält mig till den tjänsten. Ändå valde Skatteverket att skicka över ett besked om utbetalning från skattekontot den vägen.

Ur Skatteverkets perspektiv sparar det säkert både pengar och tid, istället för att skriva ut och skicka samma sak på papper, i kuvert. Sammantaget blir det säkert en positiv effekt för miljön. Och ytterligare ett bakslag för den hårt ansatta skogsindustrin.

Ur mitt perspektiv som företagare så leder det till merarbete. Jag måste skaffa mig BankID, logga in på tjänsten för att ladda ned och skriva ut handlingen. Annars går den inte i laga ordning att bokföra. En liten tröst för skogsindustrin.

Det går att göra den här typen av rationaliseringar på ett sätt som gynnar båda parter. Exempel är den elektroniska deklarationen. Min bokföringsbyrå skickar direkt över mina månatliga deklarationer till Skatteverket. Jag slipper bry mig och får bara en uppgift om hur mycket jag ska betala in. Det blir enklare för alla parter.

I det aktuella fallet så flyttar man över tidsspillan och kostnader till mig som företagare. Någon har inte tänkt utanför myndighetens väggar.
Det lär inte dröja innan även andra myndigheter börjar skicka meddelanden den här vägen och förvandlar oss småföretagare till utskriftscentraler.

Märkligast av allt är att Tillväxtverket, satt att hjälpa oss småföretagare, är intressent i minameddelanden.se.