När är nog?

Mikael Espenkrona

Publicerades: 23 november, 2009

Ett företag lägger ner en fabrik och flera hundra medarbetare förlorar jobben och sin försörjning.
Ledningen motiverar sitt beslut med riskerna för företagets överlevnadsförmåga i en omvärld med allt tuffare krav.
Nedläggningen skall generera en besparing på 40 miljoner kronor som ger företaget lite bättre förutsättningar att klara sig.

Några månader senare lanserar samma företag ett nytt bonusprogram för sina chefer till en kostnad av 80 miljoner kronor!

Hur kan någon normalbegåvad människa med vanligt sunt förnuft få detta att gå ihop?

Detta är varken det första eller det sista oetiska och kontraproduktiva beslut som tas i dessa kvartalskapitalismens hårda tider,
men det är inte utan att man förundras över beslutsfattarnas moral och styrelsernas kompetens?
Snabba vinster på kort sikt verkar vara det enda relevanta nyckeltalet.

När är egentligen nog?

Hur mycket pengar är nog, hur stora vinster är nog, hur många snabba klipp måste genomföras innan det är nog?
 
Är det inte dags att istället stanna upp och ifrågasätta sig själv:

  • Varför finns företaget till?
  • Vilka värden skall företaget stå för?
  • Varför skall våra kunder vilja handla av oss?
  • Varför skall våra medarbetare känna stolthet och vilja jobba hos oss?

”Personalen är vår viktigaste resurs, är den mest slitna floskeln av alla,
så många som använder den och så få som verkligen lever efter den.”

Det är naturligtvis helt sant att personalen är företagets absolut viktigaste resurs.
All relevant forskning och litteratur pekar i samma riktning.

Dessvärre är det hittills alldeles för få företagsledare som har mod, kompetens och kanske framförallt tid att vänta in de
långsiktigt överlägsna resultat som ett värderingsstyrt ledarskap, baserat på väl förankrade och gemensamma värdegrunder,
ALLTID genererar till företaget.

I veckan träffade jag en fantastisk person som jag hoppas och tror kommer att betyda enormt mycket för mig framöver i min roll i R-Företagen.

Mats Birgersson genomförde under ett antal år en otrolig resa tillsammans med sina medarbetare just med
värdegrunder och gemensamma värderingar på ventilationsföretagen Fresh i Småland.

När företaget 2001 utsågs till Sveriges mest framgångsrika arbetsplats för sambandet mellan arbetsglädje, hälsa och lönsamhet
sa Mats:

”Makt är som gödsel. I koncentrerad form kvävande, men utspridd ger den växtkraft.  Ledarskap är att få andra att växa”?

Så enkelt och så rätt. Mats hade modet, och tiden. Kompetensen han behövde utöver sin egen förmåga tvekade han aldrig att investera i.
Läs mer om Fresh, hur de arbetar och hur de har lyckats här..

De allra flesta människor jag träffar och pratar med säger att det jag beskriver ovan egentligen bara är vanligt sunt förnuft
De säger att de därför inte kan förstå hur så många företag och deras ledningar kan agera så respektlöst och oetiskt.

Nu är det dessvärre inte alltid så enkelt eftersom sanningen tyvärr inte är entydig utan upplevd.

Hade alla levt efter samma sanning och samma syn på sunt förnuft
så hade mitt uppdrag antingen varit mycket enklare eller inte behövts alls.

Mitt uppdrag handlar om:

  • att få andra att stå bakom en gemensam syn på sunt förnuft och tillsammans motverka kvartalskapitalismens fortplantning och utbredande.
  • att verka för att skapa och lyfta fram fler goda exempel som Mats Birgersson och Fresh.

R-Företagens syn på sunt förnuft finns nedtecknad i en etikpolicy på 7 enkla punkter.

Läs den gärna och se om du delar den.

Vi hörs om en vecka
/Mikael